Інститут історії України НАН України

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ (1936-2016)

АВТОРЕФЕРАТИ. ДИСЕРТАЦІЇ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

НОВИНИ З КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

FaceBook Інститут у FaceBook

RSS-стрічкиRSS
Отримувати новини порталу на e-mail:


Delivered by FeedBurner

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я <<< ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ВІДТВОРЕННЯ ВИДАТНИХ ПАМ’ЯТОК ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ВУЦВК)ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КОМІТЕТ (ВЦВРК) >>>

Переглядів: 1440

Бібліографічне посилання: Є.П. Шаталіна.. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ВУЦВК) [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2003. - 688 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vseukrainskyj_Tsentralnyj_Vy (останній перегляд: 09-12-2016).

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ВУЦВК)

– законодавчий, розпорядчий та контролюючий орган держ. влади УСРР. Діяв 1917–37 між Всеукраїнськими з’їздами рад. Уперше цей орган під назвою ЦВК рад України проголошено й обрано на Першому Всеукраїнському з’їзді рад, який було нашвидкуруч скликано більшовиками у Харкові 24–25 (11–12) груд. 1917. Там же обрано і Народний секретаріат – рад. уряд України. Проте широкої діяльності розгорнути цим новим рад. органам не вдалося – більшовики не змогли довго втриматися при владі. Справжнє становлення ВУЦВК як вищого владного органу в рад. Україні припадає на 1919. Законодавче оформлення своєї діяльності з переліком повноважень ВУЦВК отримав у Конституції УСРР 1919. Відповідно до неї, члени й кандидати до ВУЦВК обиралися на Всеукр. з’їздах рад із числа делегатів з’їзду. ВУЦВК формально був підзвітний лише з’їздові. Кількість його членів визначалася Всеукр. з’їздом рад і не була постійною. Так, на I Всеукр. з’їзді рад до ВУЦВК обрано 41 чл., на III – 89 чл. і 22 кандидати, на V (відповідно) – 155 і 55, на VIII – 251 і 82, на IX – 315 і 110. ВУЦВК здійснював заг. кер-во усіма галузями держ., госп. та культ. буд-ва. Усі декрети та ін. законодавчі акти, що визначали заг. норми політ. й екон. життя УСРР або вносили зміни в практику діяльності владних органів республіки, обов’язково повинні були надходити на розгляд і затвердження ВУЦВК. Він мав право припиняти, скасовувати та змінювати акти всіх низових органів влади й управління, видавав заг. положення стосовно внутр. організації місц. органів рад. влади. ВУЦВК обирав Президію ВУЦВК і утворював уряд УСРР – РНК УСРР та визначав сферу їхньої діяльності. Проте 19 берез. 1919 ВУЦВК видав постанову, згідно з якою фактично передав частину своїх повноважень Раднаркомові, а тому саме Раднарком, а не ВУЦВК, був в Україні осн. органом, що здійснював законодавчу та виконавчу владу. Головою ВУЦВК (з 1935 – ЦВК УСРР) протягом 1919–38 був Г.Петровський.

Діяльність ВУЦВК відбувалася в сесійному режимі. В період між сесіями ВУЦВК найвищим органом держ. влади в УСРР була Президія ВУЦВК. Чергові сесії ВУЦВК скликалися Президією ВУЦВК не менше 3-х разів на рік; надзвичайні – або Президією ВУЦВК з власної ініціативи, або на подання Раднаркому УСРР, чи на вимогу не менше третини чл. ВУЦВК. Питання на розгляд порядку денного могли вносити Президія ВУЦВК, Раднарком УСРР, а також окремі чл. ВУЦВК.

Припинив свою діяльність 1938 з обранням на основі Конституції УРСР 1937 ВР УРСР 1-го скликання.


Література:

Виноградарская С.П., Рогожин А.И. Всеукраинский Центральный исполнительный комитет Советов в первые годы Советской власти (1917–1920). Х., 1980; История государства и права Украинской ССР, т. 2. К., 1987.

Є.П. Шаталіна.

Текст статті: Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2003. - 688 с.: іл.

Cc.logo.circle.svg Cc-by new.svg Cc-sa.svg
Тексти доступні на умовах ліцензії
"Creative Commons Із зазначенням авторства
— Розповсюдження на тих самих умовах"

Постiйна web-адреса статтi: http://history.org.ua/?encyclop&termin=Vseukrainskyj_Tsentralnyj_Vy

Вікіпедія
ВІКІДЖЕРЕЛА
ВИКИТЕКА
Енциклопедія українознавства
The Internet Encyclopedia of Ukraine
Енциклопедія УСЕ
Українська енциклопедія
Малий словник історії України
Довідник з історії України: e-версія
Ілюстрована енциклопедія історії України
Енциклопедія українського козацтва
Енциклопедія Києва
Гасла до енциклопедії Львова
Гасла до енциклопедії НТШ
Острозька академія:
енциклопедичне видання
КАМ’ЯНЕЦЬ І КАМ’ЯНЕЧЧИНА
ВІД А ДО Я
Українці в Сполученому Королівстві
Інтернет-енциклопедія
Поп Иван
Энциклопедия Подкарпатской Руси
Україна в міжнародних відносинах Енциклопедичний словник-довідник
Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР
Квазіенциклопедія ОУН-УПА
Электронная историческая энциклопедия
Николаевская область
slounik.org: беларускія слоўнікі і энцыкляпэдыі
Беларускія слоўнікі і энцыкляпэдыі
Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich
Slownik Staropolski
Советская историческая энциклопедия
Holocaust Encyclopedia
Енциклопедiя полiтичної думки
Юридична енциклопедія
Юридична енциклопедія
Енциклопедія української літератури
Енциклопедія пам’яток
Україна XIII–XVIII ст. :
Eнциклопедичний бібліографічний довідник
100 видатних імен України
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Энциклопедия культур
Українська Радянська Енциклопедія
Encyklopedia
PWN
Мир
энциклопедий
Большая
советская
энциклопедия
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
academic.ru
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
RUBRICON.COM
Енциклопедія постмодернізму
Encyklopedia PWN
Большая военная энциклопедия
Электронная энциклопедия "История университета в биографиях и портретах
[Таврійський національний
університет ім. В.І.Вернадського]
Енциклопедія Трипільської цивілізації
Шевченківська енциклопедія
Живая филокартическая энциклопедия
Новая философская энциклопедия
Енциклопедія Української діаспори
The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Велика українська енциклопедія


Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Етичний кодекс ученого України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

Europeana

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

Index Copernicus

EBSCO. Journal & e-Package Services