Національна Академія Наук України
Інститут Історії України
HD Porno Porno HD Porn Porno sikis izle
Цей день в історії XXст.:
31 липня   1919  -  Кам'янець-Подільський. Уряд УНР ухвалив основні принципи у відносинах з Галичиною: 1) Українська республіканська армія має єдине командування; 2) кандидатура начальника штабу призначається за згодою Головного отамана, голови Ради міністрів та Галицького уряду; 3) штаб Дієвої армії складається з сил обох армій; 4) всі справи Галичини в сфері зовнішньої політики вирішуються центральним урядом в порозумінні з Галицьким урядом.          31 липня   1919  -  Кам'янець-Подільський. Затвердження Директорією УНР закону про карну відповідальність за продаж або відпуск спиртних напоїв військовим.          31 липня   1919  -  Біла Добровольча армія зайняла Полтаву, вигнавши з міста більшовиків.          31 липня   1919  -  Київ. Колегія Всеукраїнського театрального комітету оголосила про ліквідацію з 1 серпня усіх державних театрів Києва: оперного ім. К.Лібкнехта, драматичного ім. Леніна, українського драматичного ім. Шевченка, музичної драми, молодого польського, єврейського, зразкового театрів, а також "театру Кривого Джиммі". Надалі держава відмовлялась від матеріального утримання театральних колективів, які функціонували як приватні установи. Разом з тим зберігався контроль радянських органів за репертуаром театрів.          31 липня   1919  -  Київ. Нота голови РНК, наркома закордонних справ УСРР Х.Раковського до урядів Франції, Великобританії, Італії з протестом проти агресивних дій флоту Антанти на півдні України.          
       

Пошук по сайту:
UKR ENG
        
Національна академія наук України
Український національний
комітет істориків
Українська наукова
Інтернет-спільнота
Архіви
України
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Український інститут національної пам'яті
Інститут української археографії
та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України

    Український історичний журнал

Рік заснування: 1957-

ISSN/ISBN: 0130-5247

Головний редактор: В.А. Смолій

Заступник головного редактора: О.М. Донік donnik@ukr.net

Відповідальний секретар: В.В. Григор’єв hryva@ukr.net

Члени редколегії:

Редколегія: Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. М. Горобець, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, О. М. Донік (заст. гол. ред., відпов. за вип.), С. В. Кульчицький, В. І. Кучер, О. Є. Лисенко, М. І. Панчук, Р. Я. Пиріг, О. П. Реєнт (заст. гол. ред.), В. М. Ричка (заст. гол. ред.), О. С. Рубльов (заст. гол. ред.), В. Ф. Солдатенко, В. П. Трощинський, О. А. Удод, Ю. І. Шаповал

Наукова рада: Любомир Винар (Кент, США), Андреа Ґраціозі (Неаполь, Італія), Зенон Когут (Едмонтон, Канада), Ю. А. Левенець (Київ), В. М. Литвин (Київ), С. М. Плохій (Гарвард, США), Анджей Поппе (Варшава, Польща), В. Ф. Репринцев (Київ), П. С. Сохань (Київ), В. С. Степанков (Кам’янець-Подільський), Т. Ґ. Таїрова-Яковлева (Санкт-Петербург, Російська Федерація), П. П. Толочко (Київ), Б. М. Флоря (Москва, Російська Федерація)

Свідоцтво КВ N 263 від 14.12.1993 р.

Контакти:

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4
тел.: + 38 044 278 5234
e-mail: <uhj@history.org.ua>

Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історії, методології, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін. «Український історичний журнал» по праву вважається провідним часописом вітчизняної історичної науки, який на своїх сторінках відбиває її рівень та визначає напрями подальших пошуків.

2014:      № 1     № 2
2013:      № 5     № 6     № 1     № 2     № 3     № 4
2012:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2011:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2010:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2009:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2008:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2007:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2006:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2005:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2004:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2003:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2002:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2001:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
2000:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1999:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1998:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1997:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1996:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1995:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1994:      № 1     № 2-3     № 4     № 5     № 6
1993:      № 1     № 2     № 4     № 7     № 9     № 10     № 11
1992:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7-8     № 9     № 10-11     № 12
1991:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1990:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1989:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1988:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1987:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1986:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1985:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1984:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1983:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1982:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1981:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1980:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1979:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1978:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1977:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1976:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1975:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1974:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1973:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1972:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1971:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1970:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1969:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1968:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1967:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1966:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1965:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6     № 7     № 8     № 9     № 10     № 11     № 12
1964:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1963:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1962:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1961:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1960:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1959:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1958:      № 1     № 2     № 3     № 4     № 5     № 6
1957:      № 1     № 2     № 3

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

___________________________________

Керівник проекту – Валерій Смолій
Концепція проекту – Геннадій Боряк
Редакція і переклад текстів – Ольга Шаленко
Програмування – Олексій Жданович
Макет і редакція сайту – Сергій Балик, Тетяна Водотика, Оксана Ганжа, Наталія Кашеварова,
Олена Ковальчук, Надія Лісунова, Кирило Мачача, Тетяна Омельчук,
Георгій Папакін, Оксана Юркова
Copyright © 2008 – 2011 Інститут історії України Національної академії наук України
Всі права застережені