Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків
Національна Академія Наук України
Інститут Історії України
Цей день в історії XXст.:
Лютий   1916  -  Видана обов’язкова постанова головного начальника постачань Південно-Західного Фронту генерала Маврина, якою заборонено вивіз із Київської, Подільської, Волинської, Бессарабської, Херсонської, Катеринославської, Полтавської, Таврійської і Чернігівської губерній вівса, ячменю, різного хліба, круп, великої рогатої хвороби, овець, свиней, сіна і соломи.          Лютий   1916  -  Катеринославське губернське земське зібрання постановило просити про відкриття у Катеринославі університету або політехніки.          Лютий   1916  -  У Полтаві в урочистій обстановці відкрито Союз кредитних кооперативів Полтавського району, що нараховував близько 100 тис членів.          Лютий   1916  -  Дозволено утворити Союз кредитних і ощадних товариств Чернігівської губернії.          Лютий   1916  -  Катеринославське губернське земство виступило з проханням про переведення у Катеринослав Юр’євського університету, обіцяючи йому щедру матеріальну підтримку.          
       

Пошук по сайту:
UKR ENG
        
Національна академія наук України
Український національний
комітет істориків
LIKБЕЗ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФРОНТ
Архіви
України
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Український інститут національної пам'яті
Інститут української археографії
та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України


  тип:  Монографія, брошура - ISBN 978-966-2068-30-6            залучений до проектів:  Новини з книжкової полиці

Переглядів: 3288
    

Ульяновський В.

Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків

Ульяновський В. Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків / Музей Шереметьєвих. – К.: Вид. дім “Простір”, 2012. – 1370 с.ISBN: 978-966-2068-30-6

Анотація:

Книга присвячена знаковій постаті в історії України – князю Василю-Костянтину Острозькому. Автор показує творення князями Острозькими, їх інтелектуальним оточенням та істориками різних поколінь генеалогії роду з XIII ст. "Виписані" портрети предків Василя-Костянтина. Особливо детально висвітлюється життєвий шлях батька героя книги – великого гетьмана литовського Костянтина Івановича Острозького як воїна і полководця, його маєтково-економічна потуга, розглядаються діяльність на користь Церкви, родинні справи гетьмана. Головний герой книги Василь-Костянтин представлений в усі періоди його життя – від дня народження і до смерті. Показані його боротьба за батьків спадок, урядова кар'єра, участь у великій політиці та зв'язки з наймогутнішими родами Русі, Литви і Польщі, роль у міжнародних стосунках. Особливу увагу приділено стосункам Острозького з козаками, Московським царством, молдавськими господарями. Досліджуються система землеволодінь князя, способи накопичення багатств та фінансово-економічна діяльність Острозького в аграрній, урбаністичній та інших сферах. Значне місце відведено інтелектуально-культурницьким проектам Василя-Костянтина та йогоучасті в церковно-релігійному житті. Розглядаються також родинні справи Острозького, уклад приватного життя, діяльність і доля дітей князя. Автор намагається розкрити загадку смерті та поховання Острозького.

Текст супроводжується великою кількістю ілюстративного матеріалу.

Видання має водночас науковий і науково-популярний характер та є навчальним посібником зі спецкурсу, читаного автором на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зміст:

Невловимий князь: творення міфів та пошуки образу ...5

Ідеологія, політика й наука у студіях Острогіани ...22

Загадка зникнення родового архіву та потенційні можливості збережених джерел ...52

Князем народжуються: генеалогічні схеми роду Острозьких в історичних джерелах та працях істориків ...61

Князі в соціальному полі середньовічної та ранньомодерної "старої Русі" ...64

Генеалогічні пошуки тривалістю у півтисячоліття ...74

Особи предків у підмурках Дому Острозьких ...111

Батькова слава та спадщина ...155

Герой античного зразка і християнських чеснот ...157

Напередодні слави ...161

"Пір і Аннібал": князь-воїн і полководець ...164

"Руський Крез": економічна потужність княжого дому ...219

"Благочестивий Нума": Костянтин Острозький у житті Церкви ...241

Сім'я гетьмана ...267

"Благая і вічная пам'ять" ...275

Старший брат і його родина. Дитинство княжича Василя ...295

Старший брат: проблема стосунків ...297

Дитячі роки: реконструкція можливого ...336

Початок боротьби за маєтки Дому Острозьких ...349

Урядова кар'єра ...389

Нова "війна домова" за острозьку спадщину ...439

"Велика політика" в долі та діяльності князя ...501

У колі політичної еліти двох держав ...503

Між сходом і Сходом: стосунки з сусідніми державами ...573

Співпраця і війни з козаками ...613

Війни за землі з "чужими" ...639

Володар і владар: маєтки, майно, система господарювання та управління ...703

Земля і люди ...706

Міста в господарській системі Острожчини ...739

Торги і ярмарки як джерело прибутків княжого Дому ...761

Опіка над чужими маєтками – теж прибуток? ...767

Гроші та цінності у княжому скарбі ...774

Інтелектуально-культурна сфера: князь-меценат чи вибагливий магнат? ...781

Інтелектуальні мотивації та книголюбіє князя ...791

"Волинські Афіни": завдання, час, місце, засновники ...794

Грекоорієнтована Академія? Острожани й сучасники про острозьку школу …804

Острозька книжність: програмна чи спонтанна? ...821

Занепад "Волинських Афін": вина князя чи відсутність кадрів? ...856

Дерманський проект ...857

Релігія і Церква у приватному та публічному житті В.-К. Острозького ...867

Невидимий світ віри ...869

Видима церковність ...882

Віросповідання в родині князя: проблема вибору чи толерантності? ...988

Стосунки з іншими конфесіями ...996

Унія в теорії та практичних заходах Острозького: pro et contra ...1047

Князь у родинному інтер'єрі та служебному оточенні ...1163

Резиденції та двір Острозького ...1166

Родина Василя-Костянтина ...1211

Смерть Василя-Костянтина Острозького у фізичному та духовному вимірах ...1285

Як часто і на що хворів Василь-Костянтин Острозький ...1287

Смерть патріарха: духовний вимір ...1296

 

Список скорочень ...1303

Покажчик імен ...1305

 


Ваш відгук може стати першим >>>


Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

___________________________________

Керівник проекту – Валерій Смолій
Концепція проекту – Геннадій Боряк
Редакція і переклад текстів – Ольга Шаленко
Програмування – Олексій Жданович
Макет і редакція сайту – Сергій Балик, Тетяна Водотика, Оксана Ганжа, Наталія Кашеварова,
Олена Ковальчук, Надія Лісунова, Кирило Мачача, Тетяна Омельчук,
Георгій Папакін, Оксана Юркова
Copyright © 2008 – 2011 Інститут історії України Національної академії наук України
Всі права застережені