Національна Академія Наук України
Інститут Історії України
HD Porno Porno HD Porn Porno sikis izle
Цей день в історії XXст.:
3 вересня   1921  -  Згідно з рішенням ЦК по боротьбі з проституцією при ВУЦВК до ст. Хорошеве Харківської губернії виїхала комісія Наркомсоцзабезу УСРР для організації в колишньому жіночому монастирі показової трудової колонії для безпритульних та безробітних жінок.          3 вересня   1921  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про розміри державного хлібного фонду та кількість хліба, який Україна мала передати РСФРР. Ухвалено пропозицію члена колегії Наркомпроду РСФРР, заступника наркомпроду РСФРР М.І. Фрумкіна встановити кількість хліба, який Україна мала дати Росії мінімум у кількості 30 млн. пудів, навіть на шкоду власному постачанню Запропоновано надати директиву губкомам КП(б)У та губвиконкомам про проведення на з’їздах комнезамів рішення про відрахування на користь голодуючих 50% із фонду комнезамів.          3 вересня   1921  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про заходи посилення продовольчої кампанії. ВУЦВК доручено надати директиву губвиконкомам та уповноваженим посилити роботу повітових та виїзних сесій революційних трибуналів, а де їх не було, терміново організувати такі в не бандитських районах, причому трибунали мали відкривати свої дії не тільки у випадках масових, а й поодиноких відмов від виконання продподатку. Губвиконкомам також запропоновано повідомляти центру про села та волості, які вперто відмовлялися від виконання податку, або про ті, де спостерігалися часті випадки “місцевого бандитизму”, спеціально спрямовані проти збору продподатку, з метою покарання населення таких сіл та волостей. Особисто С. Косіору поставлено за обов’язок порушити на постійній нараді [назву наради не вказано. – Авт.] питання про вишукування способів боротьби з бандитизмом, спрямованим на дезорганізацію хлібозаготівельної роботи, наприклад, зі знищенням списків платників податку й т. ін.          3 вересня   1921  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло рішення, про те, щоб державний товарний фонд мав реалізовуватися переважно через споживчу кооперацію.          3 вересня   1921  -  Москва. В.И. Ленін направив телеграму голові РНК УСРР Х. Раковському з викладенням постанови Ради праці та оборони від 2 вересня 1921 р. про набір та постачання 20 тис. добровольців, що не працювали в державних закладах та на підприємствах, з числа колишніх червоноармійців та молодих селян губерній, що постраждали від неврожаю, для укомплектування продовольчої міліції в УСРР.          
       

Пошук по сайту:
UKR ENG
        
Національна академія наук України
Український національний
комітет істориків
Українська наукова
Інтернет-спільнота
Архіви
України
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Український інститут національної пам'яті
Інститут української археографії
та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації