Інститут історії України НАН України

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ (1936-2015)

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

НОВИНИ З КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

RSS-стрічкиRSS
Отримувати новини порталу на e-mail:


Delivered by FeedBurner

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

Події за

Матеріали розділу генеруються автоматично на базі серії довідників 'Україна: хроніка подій ХХ століття'. На разі до календаря “підключено” лише частину хронікального масиву. Робота над наповненням бази календаря триває.


4 серпня (22 липня)   1913   (неділя)  -  У м. Миколаєві відбувся економічний страйк 800 (з 800) робітників–вантажників хлібного порту з вимогами підвищити на 3 руб. плату за розвантаження вагону хліба (зерна), не працювати у недільні дні. Страйк продовжувався 2 дні і завершився компромісом.

4 серпень (22 липня)   1918   (неділя)  -  Затриманий на місці замаху на фельдмершала Г.фон-Ейхгорна невідомий під час допиту назвався Борисом Донським, селянином Рязанської губернії. Він засвідчив, що зробив замах за постановою ЦК партії есерів у Москві.

4 серпень (22 липня)   1918   (неділя)  -  Вийшло розпорядження окупаційного командування в Одесі передавати військовому судові і покаранню на смерть через повішення агітаторів за участь у залізничному страйку.

4 серпень (22 липня)   1918   (неділя)  -  Ввечері до Києва прибув призначений командуючим всіма німецькими військами в Україні генерал-полковник Кірбах.

4 серпня   1919   (понеділок)  -  Ратибор у Сілезії, Німеччина. В авіакатастрофі загинув полковник Дмитро Вітовський (1887-1919) — видатний галицький військовий діяч, один з організаторів УГА, перший військовий державний секретар з військових справ ЗУНР. Повертався з Парижа, де брав участь у мирній конференції.

4 серпня   1920   (середа)  -  Тарнув (Польща). Засідання РНМ УНР, на якому заслухано доклад міністра народного господарства про організацію запільних установ Дієвої армії; ухвалено проект постанови про асигнування в розпорядження військового міністра 50 млн. гривень військового фонду на купівлю майна за кордоном.

4 серпня   1920   (середа)  -  Олександрівськ (суч. Запоріжжя). Вступ до міста частин Червоної армії. За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний о борьбе трудящихся за установление и упрочение

4 серпня   1920   (середа)  -  РНМ УНР ухвалила закон “Про встановлення тимчасових правил про призначення пенсій та допомог бувшим служачим державних установ Української Народньої Республіки або родинам цих служачих”.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про колективне постачання радянських службовців. Ухвалено запроваджувати таке виключно щодо наркоматів та радянських закладів, що провели скорочення штатів на 15-25%.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про дипломатичні представництва іноземних держав, акредитовані при РНК УСРР”. Встановлено для них такі права та переваги: право особистої недоторканості, недоторканості жител та службових канцелярій непідсудності судовим установам УСРР по кримінальних справах; безперешкодних зносин з дипломатичними представниками інших країн; підняття державного прапору над мешканнями транспортними засобами, якими вони користувалися; звільнення від натуральних та громадянських повинностей. і

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. РНК УСРР поширила на територію УСРР дію постанови РНК РСФРР „Про заборону в’їзду в Україну, Північний Кавказ, Туркестан та Сибір” від 22 липня 1921 р. з метою боротьби з поширенням пошесті холери.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило директиви по боротьбі з бандитизмом (повстанським селянським рухом. – Авт.). Накреслено систему попереджувальних заходів. По-перше, шляхом залучення до боротьби з бандитизмом незаможних селян та середняків через впровадження інституту п’ятихатних та десятихатних, а також інституту особливих відповідальних осіб, що призначалися за класовою приналежністю, як відповідальні за дотриманням революційного порядку. А, по-друге, завдяки покладанню в “бандитських” районах [районах селянських повстань. – Авт.] відповідальності за попередження виступів “бандитів” та їх постачання вояками та матеріальними заходами на ті верстви села, які були основною опорою бандитизму („куркульство”).

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову „Про посилення охорони кордонів”. Накреслено заходи зміцнення органів влади в прикордонних Одеській, Волинській та Подільській губерніях та посилення політичної роботи серед прикордонників. Крім того, пропонувалося скласти план поліпшення охорони кордонів.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило порушити перед ЦК РКП(б) питання про відправку толстовців, зокрема професора В.Г. Черткова, в Англію для агітації на корить допомоги голодуючим.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. РНК УСРР прийняла декрет „Додаток до декрету про натурподаток”. Зважаючи на неврожай у південних повітах та добрий врожай у північно-західних повітах, ухвалено в доповнення до декрету про натуральний податок на хліб, картоплю та олійне насіння, рахуючи 7-й розряд врожайності від 57 до 85 пудів, ввести три нових розряди врожайності, а саме: 8-й розряд – 85-100 пудів, 9-й – 105-115 пудів, 10-й – вище 115 пудів.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло до відома зобов’язання Запорізького губкому КП(б)У та губвиконкому про вивезення 1 млн. пудів хліба.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про створення комісії по встановленню планового державного постачання при РНК УСРР”.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про кампанію по боротьбі з голодом. Губкомам надано вказівку, що “при проведенні кампанії необхідно розрізняти заклики до боротьби з голодом у Росії від боротьби з неврожаєм в Україні, де допомога місцям, що постраждали від неврожаю, могла бути наданою своїми повітовими або губернським коштами”.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. Зважаючи на те, що високі податкові ставки для Правобережжя мали спричинити незадоволення селян, Політбюро ЦК КП(б)У зобов’язало губкоми партії вжити заходів полегшення економічного становища селян, згідно з положенням Особкому (Особливого комітету з палива та продовольства при РНК УСРР) від 3 серпня 1921 р. про волосні економічні наради. Це положення запропоновано затвердити через ВУЦВК та РНК УСРР.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Київ. На одній із площ міста політвідділ губвиконкому організував “живу картину” “Перемога праці над капіталом”. Учасники – червоноармійці.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. РНК УСРР поширила на територію УСРР постанову РНК РСФРР “Про заборону в’їзду в Україну, Північний Кавказ, Туркестан та Сибір” від 21 липня 1921 р.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову „Про порядок користування прилюдними видовищами”. Пропонувалося встановити в театрах, кінематографах й т. ін., крім контрамарок та безкоштовних дитячих квитків, також спеціальні безкоштовні квитки для робітників та червоноармійців. Загальна кількість пільгових безкоштовних квитків мала становити до 50% від їх загальної кількості. Інші квитки належало продавати за цінами, встановленими Наркомосом УСРР та його місцевими органами, залежно від видів видовищ та районів УСРР. За цей рахунок видовища мали на 3/4 самооплачуватися. Підприємницька діяльність шляхом організації видовищ заборонялася. В окремих випадках з дозволу Головполітосвіти та його місцевих органів право на „самостійну експлуатацію видовищ” надавалося видатним художнім колективам. Експлуатація видовищ при клубах установ та відомств дозволялася виключно з дозволу Головполітосвіти та його місцевих органів згідно з їхніми інструкціями.

4 серпня   1921   (четвер)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову „Про постачання продовольством та предметами першої необхідності” замість раніше прийнятих постанов. Ухвалено встановити державне постачання продовольством та іншими предметами першої необхідності для службовців Червоної армії та флоту, міліції, трудової армії, ВУНК; робітників і службовців державної промисловості, залізничного та водного транспорту; службовців центральних та державних органів; членів родин раніше вказаних категорій найманих працівників, у випадку непрацездатності та відсутності інших засобів існування та за умовою перебування на утриманні робітників і службовців; осіб, які знаходилися під державним піклування (інваліди війни та праці, діти, хворі, ув’язнені, які знаходилися в державних закритих закладах й т. ін.); безробітних, що задовольнялися за умовами, визначеними Наркомпраці УСРР за згодою з Південбюро ВЦРПС та Наркомпродом УСРР; працівників професійних організацій; учнів, які користувалися частковим або повним соціальним забезпеченням; осіб, що мали право на отримання картки „Червона Зірка”. Вказані групи постачалися незалежно від додаткового постачання, заготованого шляхом кооперативної та приватної ініціативи. Інші категорії населення знімалися з державного продовольчого постачання. Службовці Червоної Армії та флоту постачалися першочергово.

4 серпня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. Українська економічна нарада прийняла постанову “Про заходи попередження пелагри”.

4 серпня   1923   (субота)  -  7. Колишній секретар ЦК КПУ Ю. Юворський подав заяву про прийом до КП(б)У.

4 серпня   1923   (субота)  -  Юзівка. Пущено хімічний завод по виробництву нафталіну, ментолу, аміаку, машинного масла.

4 серпня   1923   (субота)  -  Повітрошлях відкрив перші пасажирські авіалінії: Одеса – Москва та Харків – Київ. Польоти здійснювали шість 6-містних літаків “Дорьє-Комета” з моторами в 250 кін. сил. Тривалість польоту Одеса – Москва – 3,5 години, Харків – Київ – 7 годин. На всіх повітряних станціях влаштовано аеродроми і вокзали.

4 серпня   1923   (субота)  -  Київ. Бібліотека духовної академії передана в розпорядження бібліотеки ВУАН.

4 серпня   1924   (понеділок)  -  Макіївка Юзівського округу Донецької губернії. На металургійному заводі пущено нову мартенівську піч, покрівельний і прокатний цеха.

4 серпня   1928   (неділя)  -  Харків, м. РНК УСРР видала постанову про затвердження нового українського правопису. Діяв до 1933 р.

4 серпня   1929   (неділя)  -  Томаківка, с. Іченського р-ну Ніжинської окр. Проти ночі з 4 на 5 серпня поранено секретаря сільради Олексієнко.

4 серпня   1929   (неділя)  -  Київ, м. Завершено роботи по перетворенню Києво-Печерської Лаври на Всеукраїнське музейне містечко, головне призначення якого – бути центром антирелігійної пропаганди в республіці. Перед наркоматом внутрішніх справ УСРР порушене клопотання про негайне виселення з території містечка осіб духовного життя, які до цього часу в ньому проживають.

4 серпня   1929   (неділя)  -  Харків, м. Головбюро Євсекцій ЦК КП(б)У підбиті підсумки весняної антирелігійної кампанії: констатувалася успішність проведення у пасхальні дні „антирелігійного культурного походу”; наголошувалося на особливо позитивній ролі у цьому єврейських письменників, помітній ролі вчительства і піонерів; вказувалося на такі недоліки у проведенні кампанії: відсутність систематичної антирелігійної роботи в ряді округ євсекцій Союзу безбожників; брак антрелігійної літератури; нестача кадрів фахових пропагандистів; слабка участь в антирелігійній роботі ланок ЛКСМУ; визначалася система заходів для виправлення усіх цих недоліків.

4 серпня   1929   (неділя)  -  Харків, м. Прибула делегація департаменту хліборобства США, яка прибула до СРСР для ознайомлення з радянським досвідом вивчення кормових рослин.

Серпень, 4   1932   (четвер)  -  Москва. Лист Й. Сталіна до Л. Кагановича. Повідомлялося про повернення проекту декрету про охорону суспільного майна з правками та додатками. Надано вказівку видати його якомога швидше. У пункті третьому запропоновано ОДПУ залучати озброєних осіб для охорони залізничних вантажів та надавати їм право розстрілювати на місці осіб, які посягнули на розкрадання залізничних вантажів

Серпень, 4   1933   (п’ятниця)  -  Газета «Комуніст» опублікувала постанову РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про порядок засипки фондів на потреби колгоспів і розподіл зерна між колгоспниками за трудоднями»

4 серпня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило прийняти пропозицію Сталінського ОПК і ОВК про створення Кіровського міського району з центром у м. Макіївці; Кіровської районної ради депутатів трудящих з підпорядкуванням її Макіївській міськраді, Кіровського РПК з підпорядкуванням його Макіївському МПК.

4 серпня   1939   (п’ятниця)  -  Чернігівська область. Група трактористів Куликівської МТС звернулася з листом до наркома оборони СРСР К.Ворошилова з проханням сформувати з колективу машинно-тракторної станції танковий екіпаж. “Фашистські пси, – йшлося у листі, – гострять зуби на нашу святу батьківщину, але ніколи не бувати їм на радянській землі”.

4 серпня   1939   (п’ятниця)  -  Москва. На Всесоюзній сільськогосподарській виставці відбулася дружня зустріч колгоспників України і Грузії. Селяни відвідали український і грузинський павільйони. При вході до останнього лунали гасла “Привіт Батьківщині великого Сталіна! Хай живе товариш Сталін – організатор перемог країни!”

4 серпня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. РНК УРСР видав постанову „Про державний план заготівлі кісточок плодів урожаю 1939 року”. Затверджено план заготівлі кісточок абрикосів, слив, жерделею, аличі, персиків, гіркого мигдалю по УРСР у розмірі 1390 тонн.

4 серпня   1940   (неділя)  -  Нью-Йорк. Пішов з життя Жаботинський Володимир (Зеєв) Євгенович (народився 17 жовтня 1880р. в Одесі)— єврейський український письменник і публіцист, один з лідерів сіоністського руху, співзасновник держави Ізраїль та його збройних сил (Гагана).

4 серпня   1941   (понеділок)  -  Рейхсміністр у справах окупованих східних областей А.Розенберг видав наказ про введення німецького кримінального судочинства на окупованих територіях України.

4 серпня   1941   (понеділок)  -  У м. Острог Ровенської обл. розстріляно 957 євреїв.

4 серпня   1942   (вівторк)  -  В табір Белжец (Польща) вивезено близько 6000 євреїв з Самбора Ст. Самбора, Фельштіна, Стрілки Дрогобицької області. В Зінькові Хмельницької області розстріляно 1882 єврея.

4 серпня   1943   (середа)  -  Партизанське з’єднання С.Ковпака нанесло удар по місту Делятин – великому вузлу шосейних та залізничних доріг у тилу противника.

4 серпня   1943   (середа)  -  Гебітскомісар та біржа праці м.Кам’янець-Подільського оголосили про застосування репресивних заходів до громадян, що ухиляються від поїздки на роботу до Німеччини.

4 серпня   1943   (середа)  -  Оберінспектор м.Вінниця видав наказ про заборону під загрозою розстрілу порушувати “смертельну дільницю”, встановлену окупаційними властями вздовж залізниці.

4 серпня   1943   (середа)  -  Партизанське з’єднання С.Ковпака нанесло удар по місту Делятин – великому вузлу шосейних та залізничних доріг у тилу противника.

4 серпня   1943   (середа)  -  Гебітскомісар та біржа праці м.Кам’янець-Подільського оголосили про застосування репресивних заходів до громадян, що ухиляються від поїздки на роботу до Німеччини.

4 серпня   1943   (середа)  -  Оберінспектор м.Вінниця видав наказ про заборону під загрозою розстрілу порушувати “смертельну дільницю”, встановлену окупаційними властями вздовж залізниці.

4 серпня   1944   (п’ятниця)  -  Опубліковано повідомлення Надзвичайної комісії з встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників у “Гросс-лазареті” Славута Кам’янець-Подільської області.

4 серпня   1944   (п’ятниця)  -  ВЦРПС прийняла постанову “Про роботу профспілкових організацій з обслуговування сімей військовослужбовців”.

4 серпня   1945   (субота)  -  Борщівський район Тернопільської області. В с. Шешівці група повстанців, одягнена в червоноармійську форму, розбила два трактори, спалили молотарку і знищила документи в сільській раді.

4 серпня   1951   (субота)  -  Київ. Закінчилися Республіканські змагання парашутистів спортсменів Добровільного товариства сприяння авіації.

4 серпня   1958   (понеділок)  -  Сталіно. Закінчено будівництво першого в Україні заводу кам’яного литва. Базою для його виробництва є котельні відходи теплових електростанцій і добавки долумітного і хромітного пилу з підприємств вогнетривів.

4 серпня   1958   (понеділок)  -  Київ. Президія ВР УРСР видала указ про встановлення почесного звання “Заслужений будівельник УРСР”.

4 серпня   1958   (понеділок)  -  Чернівці. У парку культури і відпочинку ім. Калініна відкрився Університет культури, створений для ознайомлення трудящих з життям і творчістю видатних діячів світової культури, письменників, композиторів, художників.

4 серпня   1959   (вівторок)  -  Київ. Відбулася республіканська нарада енергетиків України, скликана ЦК КПУ і РМ УРСР. В роботі наради взяли участь близько 600 чоловік. Заслухано доповідь члена Держплану УРСР, начальника відділу електрифікації народного господарства Держплану П.Моцуя “Про розвиток енергетики Української РСР в 1959 – 1965 рр. і заходи по забезпеченню виконання рішень ХХІ з’їзду партії і червневого пленуму ЦК КПРС по дальшому розвитку енергетики і технічного прогресу в енергетиці”.

4 серпня   1961   (середа)  -  Помер режисер Львівського театру опери та балету ім. І.Франка, заслужений артист УРСР Я.Гречнєв.

4 серпня   1961   (середа)  -  Канада. Відбулася нарада всіх представників українських організацій м.Вінніпегу з нагоди 150-річчя з дня народження М.Шашкевича (народився 6 листопада 1811 р.), на якій було створено 2 комітети, які мали забезпечити підготовку до святкування цієї події. Утворено Комітет відновлення пам’ятника М.Шашкевичу на чолі з В.Запісоцьким та Програмовий комітет на чолі з С.Їжиком. Святкування передбачалося провести 22 жовтня.

4 серпня   1962   (субота)  -  Директор Інституту історії АН УРСР К.Дубина в розмові з першим секретарем Київського обкому компартії П.Шелестом скаржився на відсутність наукової етики з боку ряду московських вчених на чолі з академіком І.Мінцем, які на догоду ідеологічним міркуванням спотворюють історію України, звинувачують в націоналізмі й сепаратизмі окремих українських державних діячів.

4 серпня   1965   (середа)  -  м. Москва. Відбулася зустріч представників кримськотатарського народу з головою президії Верховної Ради СРСР А.Мікояном, іншими відповідальними працівниками апарату президії Верховної Ради СРСР.

4 серпня   1965   (середа)  -  Повідомлялося, що у Києві у приміщенні Спілки письменників України відбулися звітно-виборчі збори Українського громадського відділення Агентства преси новини. Головою правління відділення переобрано А.Малишка.

4 серпня   1973   (субота)  -  м. Сімферополь. Відбулася зустріч активістів кримськотатарського національного руху Р.Годженова, Р.Емінова, Е.Халілова, Я.Касимова з заступником голови Кримського облвиконкому Барановським. Обговорювались питання планового переселення кримських татар у Крим, створення необхідних умов для прописки і укладення договорів купівлі-продажу приватних будинків.

4 серпня   1978   (п’ятниця)  -  У Нальчику – столиці Кабардино-Балканської АРСР відкрито пам’ятник М.Вовчок (1834-1907) – українській письменниці. Останній рік свого життя вона провела в Нальчику, де зберігають її будинок, що став музеєм. Автор скульптури – український скульптор В.Фещенко.

4 серпня   1981   (вівторок)  -  Повідомлялося, що веслярі України виграли командну першість СРСР з веслування на байдарках і каное, яка закінчилася в Тракаї. Заключного дня регати на озері Гальве два комплекти золотих нагород з трьох дісталися нашим землякам – в естафеті на байдарках серед жінок і на каное серед чоловіків.

4 серпня   1983   (четвер)  -  Повідомлялося, що на VІІІ літній Спартакіаді СРСР школярка з Дніпропетровська В. Клочко у змаганнях з плавання виграла 100-метрову дистанцію на спині.

4 серпня   1985   (неділя)  -  Опубліковано виклад постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР “Про якнайбільше поширення нових методів господарювання і посилення їх впливу на прискорення науково-технічного прогресу”, згідно якої повинно було забезпечуватися вдосконалення нових методів господарювання у напрямі посилення впливу господарського механізму на прискорення науково-технічного прогресу, підвищення якості продукції.

4 серпня   1988   (четвер)  -  Львів. Біля університету ім. І.Франка відбувся несанкціонований мітинг, на який зібралось декілька тисяч осіб. Газета “Вільна Україна” писала, що правоохоронні органи вжили оперативних заходів до його припинення. Особи, які порушували громадський порядок і виявили непослух працівникам міліції, затримані. Ведеться слідство. Фактично ж у цей день, як відзначалось у протестній телеграмі Виконавчого комітету Української Гельсінської спілки, надісланій 6 серпня 1988 р. М. Горбачову, „органи міліції КГБ, шоста рота спеціального призначення жорстоким і цинічним способом розігнали мітинг біля Львівського університету. На людей нацьковували собак, їх тягли до машин за волосся й ноги. Багатьох били, в тому числі жінок і підлітків. Таке придушення волевиявлення громадян, що потягнулися до громадського життя після 60-річного мовчання, нагадує методи розправ над народом найреакційніших режимів”. Василь Берладяну, Богдан Горинь, Михайло Горинь, Олесь Шевченко, В’ячеслав Чорновіл, які підписали телеграму за дорученням виконавчого комітету УГС, вимагали „притягнення до відповідальності винуватців антидемократичного погрому”. Цей день увійшов в історію Львова, як “кривавий четвер”.

4 серпня   1988   (четвер)  -  Нью-Йорк. Повідомлялось, що в Українському домі була відкрита виставка “Дерев’яні храми України”, присвячена 1000-річчю хрещення Русі.

4 серпня   1989   (п’ятниця)  -  Постанова Верховної Ради СРСР “Про рішуче посилення боротьби із злочинністю”, поява якої викликана різким зростанням злочинності у країні, в тому числі й організованої. Постановою передбачено створення в СРСР, союзних і автономних республіках, крайових, обласних центрах тимчасових комітетів по боротьбі із злочинністю у складі керівників органів прокуратури, внутрішніх справ, державної безпеки, суддів і юстиції, народних депутатів СРСР. Керівництво роботою тимчасових комітетів покладалося відповідно на першого заступника голови Верховної Ради СРСР, у республіках – на голів президій Верховних Рад республік, у краях, областях і містах – на голів виконавчих комітетів рад народних депутатів.

4 серпня   1990   (субота)  -  Рада міністрів УРСР прийняла постанову про заходи щодо формування загальносоюзного валютного ринку. Це рішення було пов’язане з підготовкою переходу до регульованої ринкової економіки, відкритої для широкомасштабного і різнобічного співробітництва з зарубіжними країнами.

4 серпня   1991   (неділя)  -  Стартувала вітрильна регата пам'яті кошового отамана І.Сірка за маршрутом Дніпропетровськ - Стамбул. Учасниками змагання стали команди з України, Молдови Росії, Туреччини, Румунії, Болгарії, США.

4 - 8 серпня   1993   (середа - неділя)  -  У Києві тривав Міжнародний конгрес Свідків Єгови, в якому взяли участь майже 60 тисяч учасників із 30 країн.

4 серпня   1994   (четвер)  -  На батьківщині Іллі Рєпіна м. Чугуєві (Харківська обл.) відбулися урочистості з нагоди 150-річчя від дня народження цього видатного художника.

4 серпня   1997   (понеділок)  -  У Луганській області створено Регіональну рятувальну службу медицини катастроф.

4 серпня   1998   (вівторок)  -  Відбулись переговори голови уряду України В.Пустовойтенка та голови уряду Молдови П.Чубука в Києві. Українська сторона погодилась на будівництво на українській частині берега Дунаю молдовського нафтового терміналу. Пройшли також переговори щодо обміну відповідними територіями. Підписано Договір про державний кордон між Україною та Молдовою.

4 серпня   1998   (вівторок)  -  Міністерства охорони здоров'я, економіки та зовнішніх економічних відносин і торгівлі України вирішили питання регламентації порядку закупівлі медичної техніки за бюджетні кошти.

4 серпня   1998   (вівторок)  -  Відбулося урочисте богослужіння з нагоди відродження Введенського монастиря Української православної церкви, заснованого в 1660 році.

4 серпня   1999   (середа)  -  Указом Президента України з посади міністра культури та мистецтв України звільнено Д.Остапенка; призначено на цю посаду Ю.Богуцького.

4 серпня   2000   (п'ятниця)  -  Президент України видав указ "Про соціально-економічну підтримку становлення та розвитку студентської сім'ї".

4 серпня   2000   (п'ятниця)  -  Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами.

4 серпня   2000   (п'ятниця)  -  Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології".

4 серпня   2000   (п'ятниця)  -  Кабінет міністрів України створив Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів.


Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Етичний кодекс ученого України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

Index Copernicus