Інститут історії України НАН України

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ (1936-2015)

АВТОРЕФЕРАТИ. ДИСЕРТАЦІЇ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

НОВИНИ З КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

RSS-стрічкиRSS
Отримувати новини порталу на e-mail:


Delivered by FeedBurner

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

Події за

Матеріали розділу генеруються автоматично на базі серії довідників 'Україна: хроніка подій ХХ століття'. На разі до календаря “підключено” лише частину хронікального масиву. Робота над наповненням бази календаря триває.


29 (16) серпня   1918   (четвер)  -  Рада міністрів Української Держави схвалила Тимчасове положення про створення міських дум і про вибори гласних до них; прийняла доповнення міністра внутрішніх справ до закону про тимчасові ревізійні комісії для утворення діяльності органів місцевого самоврядування, затвердженого гетьманом П.Скоропадським 8 червня 1918 р. Рада міністрів схвалила законопроект, розроблений Окремою нарадою, про відновлення “Вільного козацтва”, але більшістю у 6 голосів проти 5 постановила, що воно запроваджується як приватна організація, а Державному секретарю було доручено відредагувати його устав у відповідності з зауваженнями, висловленими членами уряду. Рада міністрів заслухала заяву міністра продовольства про відносини, що виникли між його міністерством і представниками німецьких властей і доручила ряду міністрів – продовольства, фінансів та торгівлі і промисловості розпочати переговори, порушуючи питання про хлібну монополію, вигідну Українській Державі.

29 (16) серпня   1918   (четвер)  -  За розпорядженням німецьких військових властей в селі П’ятовське, Стародубського повіту на Чернігівщині спалено 94 оселі, а в селі Янькове – 63 через те, що понад 30 їхніх жителів билися на боці більшовиків. У вигляді контрибуцій німці забрали худобу, хліб та різне майно селян.

29 (16) серпня   1918   (четвер)  -  Київ. Затверджено статут Миргородського художньо-промислового інституту, створеного на базі Миргородської художньо-промислової школи ім. М. Гоголя. Інститут був середнім навчальним закладом з двома відділеннями – декоративного мистецтва та керамічним. Програмою інституту передбачався трирічний курс навчання з правом вступу до Української Академії мистецтва або Академії народного мистецтва. Очолив навчальний заклад професор Української Академії мистецтв, відомий архітектор, мистецтвознавець, дослідник та збирач народного мистецтва В. Кричевський.

29 (16) серпня   1918   (четвер)  -  Київ. Затвердження гетьманом закону про порядок передачі та зміни прізвищ. Постановлялося, що усі прохання про зміну прізвища подаються до гетьмана через міністра юстиції. Рішення оголошуються у “Державному вістнику”.

29 серпня   1919   (п’ятниця)  -  Кам'янець-Подільський. На засіданні Кабінету народних міністрів УНР Б.Мартос склав з себе обов'язки голови уряду, залишившись у його складі на посаді міністра фінансів. Обов'язки голови прийняв І.Мазепа.

29 серпня   1919   (п’ятниця)  -  До Фастова, нещодавно взятого українськими військами, прибув Головний отаман С.Петлюри.

29 серпня   1919   (п’ятниця)  -  Київ. Повідомлення про евакуацію з міста урядових інституцій (народних комісаріатів та ін.).

29 серпня   1919   (п’ятниця)  -  Київ. Після від'їзду з міста членів радянського профспілкового керівництва відбулись збори представників 22 профспілок, на яких було обрано тимчасове бюро Київської ради професійних спілок.

29 серпня   1920   (неділя)  -  Тимчасова постанова відділу праці і соціального забезпечення Галревкому про організацію відділів праці і соціального забезпечення при повітревкомах.

29 серпня   1920   (неділя)  -  Коростятин. Вступ до міста частин Дієвої армії УНР.

29 – 30 серпня   1920   (неділя – понеділок)  -  Київ. Київський повітовий з’їзд комнезамів, на якому ухвалено резолюції по докладу воєнкома (з’їзд постановив боротися “проти різних бандитських виступів, отаманів і отаманчиків”, обеззброїти “куркулів, бандитів та села, які мають зброю”); з приводу організації і значення комнезамів (комнезами визнано “справжньою організацією українського селянства”); по докладу з місць (організувати комнезами у всіх селах Київського повіту до наступоного з’їзду комнезамів); з продовольчого та земельного питань (виконати продрозверстку, відібрати у куркулей землю для передачі її безземельному та малоземельному селянству).

29 – 30 серпня   1920   (неділя– понеділок)  -  Харків. І Харківський повітовий з’їзд комнезамів, на якому ухвалено резолюції з організаційного питання. Комнезами мали покласти в основу своєї роботи задачі зміцнення радянської влади шляхом проведення боротьби з “агентами внутрішньої контрреволюції”; контролю за наділом землею безземельних та малоземельних селян; обліку куркулького хліба та кваліфікованих робітників.

29 серпня   1921   (вівторок)  -  Київ. Відправлено на батьківщину ешелон військовополонених австрійців – переважно зі Східної Галичини.

29 серпня   1921   (вівторок)  -  Харків. Об’єднане засідання Української ради народного господарства та Південбюро ВЦРПС постановило створити Лисичанське об’єднане комбіноване правління хімічних заводів і рудників – Лисичанський комбінат.

29 серпня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР ухвалив „Положення про комітет цін”. На комітет покладено функції визначення гуртових, а в належних випадках роздрібних цін на товари, які відпускалися державними установами та підприємствами одне одному, кооперативним організаціям та приватним особам; визначення меж нарахувань на ціни монопольних товарів кооперації, з повернення видатків за розподілення продукції; визначення сталих цін по закупці для держави, якщо такі ціни не визначалися спеціальними постановами РНК УСРР.

29 серпня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову „Про порядок заготівлі продуктів кооперативними об’єднаннями робітників і службовців”. Проведення таких заготівель дозволялося виключно робітничим кооперативам через єдині споживчі товариства з дозволу губернських кооперативних спілок або безпосередньо через ці спілки.

29 серпня   1921   (вівторок)  -  Бердичів. Відбудовано метеорологічну станцію.

29 серпня   1922   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про заборону вивезення великої рогатої худоби і коней за кордон” з метою відбудови скотарства у неврожайних губерніях республіки.

29 серпня   1922   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про обстеження і ревізії державних промислових підприємств”. Таке право надавалося органам державного контролю у встановленому законом порядку; органам відповідних наркоматів, у безпосередньому віданні яких знаходилися підприємства чи об’єднання; слідчим і судовим органам УСРР у встановленому законом порядку; на основі особливих постанов Української економічної ради; губвиконкомами у порядку, що встановлений постановою ВУЦВК від 26 травня 1920 р.

29 серпня   1922   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У зобов’язало журнал „Коммунарка Украины” публікувати статті про роботу на селі українською мовою.

29 серпня   1922   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла положення “Про Центральне управління по справах друку при Головполітосвіті Наркомосу УСРР”. Управління створено з метою об’єднання всіх видів цензури друкованих творів і забезпечення державного політичного контролю за видавництвом і поширенням друкованих творів. При губернських політосвітах організовувалися місцеві органи Центрального управління.

29 серпня   1922   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло доповідну записку М. Левицького про Харченка та А. Ніковського. Ухвалено дати директиву закордонним місіям про необхідність запитувати ЦК про можливість повернення в Україну емігрантів у кожному окремому випадку, причому попередньо таким емігрантам належало робити публічну заяву про каяття в минулій політичній діяльності.

29 серпня   1922   (вівторок)  -  Миколаїв. Губпрофрада отримала від Міжнародного комітету допомоги голодуючим при Червоному Інтернаціоналі профспілок (Профінтерн) 2 вагони продуктів для голодуючих робітників губернії.

29 серпня   1922   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про заготівлю хліба. Раді та уповноваженому Української економічної ради по реалізації врожаю було запропоновано розробити в 48-годинний термін детальні умови заготівлі хліба та реалізації врожаю, зважаючи на необхідність запобігання конкуренції при закупках за умовою дотримання інтересів держави, робітників та виробників хліба, одночасно піклуючись про наближення товарів до споживачів як сільських, так і міських.

29 серпня   1922   (вівторок)  -  Харків. Українська економічна рада прийняла постанову про Дніпровське будівництво. Накреслено заходи по відбудові попереднього проекту шлюзування й використання водної енергії порогів Дніпра до кінця 1923 р.

29 серпня   1922   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла положення “Про здавання в оренду державних підприємств”.

29 серпня   1923   (середа)  -  Харків. ВУЦВК скасував “Положення про робітничо-селянський державний контроль” від 26 липня 1922 р. й затвердив положення “Про Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції”. НК РСІ визнано основним органом радянської влади, на який покладалося завдання вдосконалення держапарату, опанування ним й пристосування до завдань соціалістичного будівництва. Визначено структуру наркомату, завдання й повноваження його діяльності. Також накреслено заходи вдосконалення апарату НК РСІ шляхом “оробітничення” та запровадження принципів наукової організації праці.

29 серпня   1925   (субота)  -  Миколаїв. При окрвиконкомі організовано бюро національних меншин у складі 3 секцій: німецької, молдавської та єврейської.

29 серпня   1925   (субота)  -  Харків. За згодою з НКВС УСРР Наркомздоров’я УСРР надіслав розпорядження адміністрації лікарняних установ про негайне повідомлення міліції про осіб, які поступали з підозрілими ранами, отруєннями або ускладненнями абортів, що були зроблені не в медичних закладах.

29 серпня   1925   (субота)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про пільги лісовій кооперації”, згідно з якою лісовим кооперативним організаціям, зареєстрованим у встановленому порядку, надавалося право першочергового отримання та довічного користування дільницями державного лісного фонду, призначеними до передання в користування товариствам і об’єднанням селянського трудового населення.

29 серпня   1925   (субота)  -  Харків. Дирекція державного оперного театру прийняла рішення про проведення у вересні місячника безкоштовних концертів для масового глядача в робітничих клубах.

29 серпня   1925   (субота)  -  Харків. Президія ради професійних спілок впровадила анкетування театральних глядачів – членів-профспілок для з’ясування їхніх театральних запитів з метою “зближення театру з масовим глядачем”.

29 серпня   1925   (субота)  -  Харків. Президія ради професійних спілок затвердила положення про введення пільгових театральних абонементів для робітників. За тиждень було подано 100 заяв на отримання абонементів.

29 серпня   1928   (четвер)  -  Харків, м. ВУЦВК видала постанову “Про встановлення строків виборчої кампанії 1929 року”. Ухвалено провести перевибори рад та з’їзди рад у період з 1 січня до 1 квітня 1929 року, звітньо-перевиборчу кампанію на місцях – з 1 листопада 1928 р. до 1 січня 1929 р., сільських рад і сільських ревізійних комісій – з 1 до 25 січня 1929 р., міських та селищних рад і селищних ревізійних комісій – з 15 лютого до 15 березня 1929 р.; скликати районні з’їзди рад у період між 25 лютого і 10 березня, ХІ Всеукраїнський з’їзд Рад – 4 квітня 1929 р.

29 серпня   1928   (четвер)  -  Харків, м. ВУЦВК і РНК УСРР видали постанову “Про порядок, як місцеві виконавчі комітети і ради мають робити позики”.

29 серпня   1928   (четвер)  -  Москва, м. ЦВК і РНК СРСР видали постанову «Про розмір акцизного обкладання хлібного вина». Ухвалено встановити додаткове акцизне обкладання у таких розмірах: на хлібне вино (горілку) міцністю 40 градусів (крім основного акцизу у розмірі 30 коп. з градусу або 2 руб. 44 коп. з літра безводного спирту, що у ньому міститься) – 4 руб. 60 коп. з відра або 37 руб. 40 коп. з гектолітра; на горілку з фруктово-виноградного спирту – лише основний акциз у розмірі 23 коп. з градусу або 1 руб. 87 коп. з літра безводного спирту, що у ній міститься; на ретифікований спирт міцністю вище 40 градусів, що відпускається для споживання при роботах в особливо важких умовах (крім основного акцизу у розмірі 30 коп. з градусу або 2 руб. 44 коп. з літра безводного спирту, що у ньому міститься) додатковий акциз у розмірі 4 руб. 60 коп. з відра або 37 руб. 40 коп. з гектолітра; на столове хлібне вино (горілку вищої очистки) міцністю 40 градусів (крім основного акцизу у розмірі 30 коп. з градусу або 2 руб. 44 коп. з літра безводного спирту, що у ній міститься) – 8 руб. з відра або 65 руб. з гектолітра. Постанова вводилася у дію: стосовно хлібного вина (горілки) – з 1 жовтня 1928 р., на столове хлібне вино (горілку вищої очистки) – з 1 вересня 1928 р.

29 серпня   1928   (четвер)  -  Харків, м. НКО УСРР видав постанову “Про викладання іноземних мов у вузах”. Констатувався неприпустимо низький рівень викладання іноземних мов, містилася вимога “рішуче покласти край такому ненормальному станові викладання чужоземних мов”; пропонувалося вжити заходів для підвищення рівня кваліфікації викладачів, встановити обов’язковий мінімум для студентів вивчення однієї іноземної мови (німецької або англійської), прирівняти іноземну мову як дисципліну до інших дисциплін, встановивши для кошного курсу первний обсяг засвоєння мови, викладачам досконало попрацювати навчальні курси з методичного боку, адміністрації вузів подбати про створення нормальних умов для вивчення іноземних мов студентами (поділ на групи, придбання підручників, наочного приладдя тощо).

29 серпня   1928   (четвер)  -  Москва, м. ЦВК і РНК СРСР видали постанову «Про всесоюзний перепис дрібної та ремісничої промисловості”. Ухвалено провести перепис на початку 1929 р., доручивши це ЦСУ СРСР.

29 серпня   1928   (четвер)  -  Харків, м. ВУЦВК і РНК УСРР видали постанову “Про увільнення Одеського державного цирку від місцевих податків і оплат”.

29 серпня   1928   (четвер)  -  Харків, м. ВУЦВК і РНК УСРР видали постанову “Про увільнення рад фізичної культури від місцевого податку з будівель і від орендної плати за земельні дільниці”.

29 серпня   1928   (четвер)  -  Москва, м. Президія ЦВК СРСР видала постанову «Про приєднання Союзу РСР до договору про відмову від війни». Ухвалено приєднатися до договору, підписаному в Парижі 27 серпня 1928 року представниками Німеччини, Бельгії, США, Франції, Великобританії та її домініонів, Італії, Японії, Польщі, Чехословаччини.

29 серпня   1929   (четвер)  -  Харків, м. Секретаріат ВУЦВК затвердив рішення окружних виконкомів “на чисельні прохання трудящих” щодо закриття 19 церков і синагог, зокрема в Кременчуцькій окрузі – Миколаївську церкву у м. Глобин; у Тульчинській – колишній Бернадський монастир на хуторі Зелений Гай Бернадського району; у Білоцерківській – синагогу “Кльойз”; у Бердичівській – синагогу в м.Янушполь і м.Любар; у Кам’янецькій – синагогу “Гешель № 2” у м. Зіньков; у Ніженській – Спасо-Преображенську церкву у с.Іван-Город Плисковецького району; у Шевченківській – синагогу “Старий Кльойз” у м.Корсунь; у Мелітопольскій – Успенську церкву в Мелитополі; у Харківській – недобудований Собор у Богодухові; Собор у м.Ізюм; у Конотопській – синагогу на ст.Конотоп; у Запорізькій – церкву у с.Кічкас, а також менонітський молитовний будинок; у Зінов’євській – Миколаївську церкву у с.Великі Кам’янці.

29 серпня   1929   (четвер)  -  Москва, м. Політбюро ЦК ВКП(б) видано постанову „Про хід хлібозаготівель і проведення директив Політбюро”.

Серпень, 29   1932   (понеділок)  -  Москва. Розпорядження уповноваженого Комітету заготівель при РПО СРСР по УСРР М. Степанського щодо незначного зменшення планів хлібозаготівель з урожаю 1932 р. План було зменшено для 254 районів УСРР загалом на 655 200 т, в тому числі для колгоспів – на 524 103 т та для одноосібників – на 131 097 т. Розвернуто зменшення плану по областях УСРР

Серпень, 29   1933   (вівторок)  -  Політбюро ЦК ВКП(б) дозволило Дніпропетровському обкому та облвиконкому зменшувати розміри хлібозаготівель для окремих маловрожайних колгоспів, зараховуючи зменшення завдань у борг до наступного врожаю 1934 р. одноосібникам, які не виконали плану продажу державі картоплі. Дозволено компенсувати зерновими культурами. Надано відпустку А. Луначарському та 2 тис. золотих карбованців для лікування за кордоном. Встановлено порядок видачі зерна колгоспникам на трудодні: колгоспи визначають кількість зерна, що припадає на один трудодень, враховуючи наявність вироблених трудоднів з 1 січня 1933 р., а також витрати трудоднів на час посівної кампанії озимого зернового клину

Серпень, 29   1933   (вівторок)  -  Москва. Телеграма заступника голови Комітету заготівель СРСР М. Чернова уповноваженому із заготівель при РНК УСРР М. Степанському про необхідність посилення темпів відвантаження зерна на експорт

29 серпня   1939   (вівторок)  -  Москва. Розпочався випуск „Военно-исторического журналу” – органу Наркомата оборони Союза РСР.

29 серпня   1940   (четвер)  -  Москва. Економічна рада при РНК СРСР видала постанову «Про скасування представництва і уповноважених наркоматів на заводах Наркомчорнмету». Містилося зобов’язання всім наркоматам, відомствам, організаціями щодо скасування на заводах Наркомчормету своїх представництв та уповноважених, зважаючи на ненормальність виконування ними функцій «підштовхувачів».

29 серпня   1941   (п’ятниця)  -  Радянські війська залишили з боями районні центри Миколаївка Одеської області; Тупичів Чернігівської області.

29 серпня   1941   (п’ятниця)  -  На Полтавщині розпочалася мобілізація населення на будівництво оборонних укріплень.

29 серпня   1941   (п’ятниця)  -  Командуючий військами Південно-Західного фронту генерал-полковник М.Кирпонос видав наказ про евакуацію людських контингентів, цінного майна й устаткування підприємств з території Лівобережної України.

29 серпня   1942   (субота)  -  Завершився контрудар військ лівого крила Західний фронту проти 2-й танкової армії противника в районі Сухиничі, Козельск Калузької області.

29 серпня   1942   (субота)  -  Створено раду з керівництва діяльністю партизанських загонів Донбасу.

29 серпня   1942   (субота)  -  Комітет зі справ мистецтв при РНК СРСР, з огляду на важливе художнє значення п’єси О. Корнійчука “Фронт” рекомендував її постановку в найбільших театрах Радянського Союзу.

29 серпня   1942   (субота)  -  Президія ВР УРСР видала Указ про присвоєння почесних звань працівникам мистецтв: заслуженого діяча мистецтв УРСР – художнику Харківського театру ім. Т.Шевченка В.Меллєру, заслуженого артиста УРСР – художньому керівнику Ансамблю червоноармійської пісні і танцю Південно-Західного фронту П.Вірському та артистові Київського державного академічного театру опери та балету УРСР ім. Т.Шевченка М.Слуцькому-Платонову.

29 серпня   1942   (субота)  -  В Рафалівці Ровенської області розстріляно близько 2500 євреїв.

29 серпня   1943   (неділя)  -  Радянські війська зайняли місто Люботин Харківської області.

29 серпня   1943   (неділя)  -  Радянські війська зайняли місто Люботин Харківської області.

29 серпня   1944   (вівторок)  -  Завершилась Львівсько-Сандомирська операція: війська 1-го Українського фронту перейшли до оборони на рубежі Юзефув, Лагув, Дембіца; розгромили групу армій “Північна Україна”, спільно з військами 4-го Українського фронту завершили визволення України, спільно з військами 1-го Білоруського фронту визволили південно-східні райони Польщі, захопили плацдарм на західному березі Вісли.

29 серпня   1944   (вівторок)  -  Завершилась Яско-Кишинівська операція: війська 2-го і 3-го Українського фронтів у взаємодії з Чорноморським флотом і Дунайською воєнною флотилією розгромили групу армій “Південна Україна”, визволили Молдавію і Ізмаїльську область.

29 серпня   1950   (віворок)  -  Дніпропетровськ. Завод сільськогосподарського машинобудування випустив на обкатку перші два дворядні бавовнозбиральні комбайни конструкції інженера Крежеменевського і механіка Шовкунова. Нові машини механізували 95 % збиральних робіт на поливних і неполивних землях.

29 серпня   1951   (середа)  -  Проведення в СРСР збирання підписів під Зверненням Всесвітньої Ради Миру про укладення пакту миру між п’ятьма великими державами: СРСР, США, КНР, Англією і Францією.

29 серпня   1954   (неділя)  -  Тульчин Вінницької області. Відкриття пам’ятника О.Суворову.

29 серпня   1956   (середа)  -  Київ. Відбувся пленум правління Спілки письменників України, присвячений 100-річчю з дня народження І.Франка. Взяли участь письменники, діячі науки й культури України, а також запрошені для участі в ювілейних урочистостях письменники з інших республік СРСР, Польщі, Болгарії, Чехословаччини, Румунії, НДР, представники Канади.

29 серпня   1956   (середа)  -  Київ. Указом президії ВР УРСР встановлені почесні звання “Заслуженого майстра” і “Заслуженого вчителя професійно-технічної освіти УРСР”.

29 серпня   1957   (четвер)  -  Москва. Рада міністрів СРСР прийняла постанову про додаткову передачу деяких питань господарчого і культурного будівництва на рішення Рад міністрів союзних республік.

29 серпня   1958   (п’ятниця)  -  Дніпропетровськ. На металургійному заводі ім. Петровського введена в дію доменна піч № 3 – перша з п’яти споруджуваних на Україні нових домен.

29 серпня   1959   (субота)  -  На Ясинівському коксохімічному заводі стала до ладу ще одна, найбільша у світі, коксова батарея.

29 серпня   1961   (вівторок)  -  Помер визначний український письменник Г.Тютюнник.

29 серпня   1962   (середа)  -  Президія Верховної Ради УРСР прийняла указ “Про безоплатне вилучення будинків, дач та інших будівель, споруджених або придбаних громадянами на нетрудові доходи”. Указом встановлювалось, що будинки, дачі та інші будівлі, споруджені або придбані громадянами на нетрудові доходи, а також за рахунок незаконного використання засобів державних підприємств, установ, колгоспів та інших організацій підлягали безоплатному вилученню і передачі до комунального фонду районної, міської Ради народних депутатів трудящих, колгоспу або іншій організації.

29 серпня   1964   (субота)  -  м. Київ. У Державному музеї ім. Т.Шевченка відбулося заключне засідання Урядового республіканського комітету, під час якого його голова М.Бажан розповів про заходи, які відбулися в рамках відзначення 150-річчя з дня народження Т.Шевченка.

29 серпня   1965   (понеділок)  -  м. Львів. Відбулися збори євангельських християн-баптистів – прибічників опозиційної течії, в яких взяло участь 400 віруючих.

29 серпня   1967   (вівторок)  -  Указом Президії Верховної Ради СРСР за успіхи, досягнуті в господарському і культурному будівництві Івано-Франківську область нагороджено орденом Леніна. Прикарпатська

29 серпня   1967   (вівторок)  -  Помер видатний діяч оперного мистецтва, соліст Київського державного академічного театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка, народний артист СРСР Микола Ворвулєв.

29 серпня   1968   (четвер)  -  м. Сімферополь. Заарештований один з активістів кримськотатарського національного руху Гомер Баєв, звинувачений на підставі ст. 62 КК УРСР в антирадянській пропаганді.

29 серпня   1973   (середа)  -  м. Ташкент. Перший секретар ЦК Компартії Узбекистану Ш.Рашидов звернувся до ЦК КПРС з листом, в якому просив продовжити переселення кримських татар у Кримську область на основі оргнабору, оскільки припинення роботи в даному напрямку дестабілізувало ситуацію в Узбецькій РСР.

29 серпня   1980   (п’ятниця)  -  В Україні розпочалися дні Австрії, в яких брала участь делегація австро-радянського товариства. У Києві та Ялті учасники днів були прийняті в міських радах народних депутатів, де їх ознайомили з роллю місцевих органів влади у здійсненні планів соціально-економічного розвитку цих міст. У Києві і Чернігові з великим успіхом пройшли виступи хору Ганса Закса.

29 серпня   1985   (четвер)  -  Відбулося спільне засідання комісій Верховної Ради УРСР по енергетиці по науці і техніці, на якому розглядалося питання про здійснення в системі Міненерго УРСР республіканської цільової комплексної науково-технічної програми “Енергокомплекс”. Було відзначено, що за роки поточної п’ятирічки енергетичний потенціал України збільшився на 7,7 млн. кВт, а також розширились зв’язки міністерства з науковими установами і підрозділами Академії наук УРСР та Мінвузу УРСР.

29 серпня   1986   (п’ятниця)  -  Перший секретар ЦК Компартії України В.Щербицький і голова Ради міністрів УРСР О.Ляшко побували в районі ЧАЕС і ряді населених пунктах Київської області, які прийняли евакуйоване населення.

29 серпня   1988   (понеділок)  -  Київ. 50-річчя відкриття філіалу центрального музею В.Леніна в столиці УРСР, який був створений згідно постанови ЦК ВКП(б). За час роботи музею його відвідали 20,5 млн. осіб, було проведено більш як 233 тис. лекцій-екскурсій.

29 серпня   1990   (середа)  -  Київ. Перед будинком Ради Міністрів УРСР розпочалася ланцюгова голодовка, яку організувало Всеукраїнське православне братство Ап. Андрія Первозванного. Її учасники вимагали: надати візу на в’їзд в Україну Мстиславу - Патріарху Київської і всієї України; повної реабілітації Української автокефальної православної церкви та її реєстрації; передачі Київського собору св. Софії, митрополичих палат, Собору св. Ап. Андрія Первозванного, Печерської Лаври та інших святинь.

29 серпня   1991   (четвер)  -  Київ. Голова Верховної Ради України Л.Кравчук провів робочу зустріч із командувачами військових округів і Чорноморського флоту, командувачами військових з'єднань центрального підпорядкування, начальниками внутрішніх, прикордонних і залізничних військ, дислокованих на території України. Відбувся обмін думками щодо практичних підходів до військового будівництва в республіці, створення міністерства оборони України, захисту суверенітету держави.

29 - 31 серпня   1992   (субота - понеділок)  -  Відбувся ІІ-й Міжнародний гуцульський фестиваль.

28серпня   1995   (понеділок)  -  Розпочався перший офіційний візит прем'єр-міністра України Є.Марчука в Республіку Молдова. В ході візиту підписано 16 міжурядових угод і документів щодо розширення співробітництва двох держав.

29серпня   1995   (вівторок)  -  Підписано консульську конвенцію між Україною й Республікою Молдова.

29-31 жовтня   1995   (неділя, понеділок, вівторок)  -  Відбувався візит Президента України Л.Кучми в Республіку Чилі. В ході візиту підписано спільну декларацію.

2-9 серпня   1996   (п'ятниця - п'ятниця)  -  Дніпропетровська область. Проходило свято "Дні козацької слави".

29 серпня   1996   (четвер)  -  Вінницька область. Відбулася Всеукраїнська нарада-семінар з актуальних проблем агропромислового комплексу.

29 серпня   1996   (четвер)  -  Атланта (США). Завершилися Х Параолімпійські ігри, серед учасників яких був 31 посланець України. На рахунку українських спортсменів-інвалідів 7 медалей: 1 золота, 4 срібні та 2 бронзові. Вони посіли у неофіційному командному заліку 44 місце з- поміж 120 країн-учасниць.

29 серпня   1996   (четвер)  -  Над архіпелагом Шпіцберген зазнав катастрофи літак ТУ-154 "Внуковських авіаліній"(Російська Федерація ), який виконував рейс Москва - Лонгіір (о.Шпіцберген, Норвегія). На борту літака знаходилось 130 пасажирів та 11 членів екіпажу. Всі пасажири та екіпаж літака загинули, серед них - 76 громадян України.

29серпня   1997   (п’ятниця)  -  Міністр закордонних справ України Г.Удовенко перебував з робочим візитом у Москві, де обговорювалися питання договірно-правового оформлення українсько-російського кордону.

29 серпня   2000   (вівторок)  -  Кабінет міністрів України затвердив перелік підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

29 серпня   2000   (вівторок)  -  Президент України Л.Кучма здійснив одноденну робочу поїздку до Миколаївської області. У Первомайську під його головуванням відбулося засідання урядової комісії зі з'ясування причин захворювання жителів сіл Болеславчик, Чаусове-1, Мічуріне й Підгір'я на токсидермію.

29 серпня   2000   (вівторок)  -  В Одеському державному університеті ім.І.Мечникова відкрилась Міжнародна меморіальна наукова конференція "Астрономія 2000-го року", присвячена пам'яті відомого українського астронома О.Кононовича.


Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Етичний кодекс ученого України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

Index Copernicus