Інститут історії України НАН України

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ (1936-2015)

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

НОВИНИ З КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

RSS-стрічкиRSS
Отримувати новини порталу на e-mail:


Delivered by FeedBurner

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

Події за

Матеріали розділу генеруються автоматично на базі серії довідників 'Україна: хроніка подій ХХ століття'. На разі до календаря “підключено” лише частину хронікального масиву. Робота над наповненням бази календаря триває.


28 (15) липня   1916   (п’ятниця)  -  Відновився загальний наступ Південно-Західного фронту силами 3-тьої, 8-мої та Особої армій (остання сформована на початку липня з військ гвардії, 5-го кавалерійського, 1-го і 30-го армійського корпусів), однак досягти поставлених цілей (захоплення Ковеля та Володимир-Волинського) не вдалося. Бойові дії набрали затяжного характеру.

28 (15) липня   1918   (неділя)  -  Заарештованого напередодні голову Управи Всеукраїнського союзу земств С.Петлюру переведено з комендатури до Лук’янівської в’язниці. Ввечері відбулось екстренне засідання Управи Всеукраїнського союзу земств, яке ухвалило постанову з приводу причин, які стали підставою для арешту її голови С.Петлюри.

28 (15) липня   1918   (неділя)  -  Одеса. У міському театрі відбулися збори під назвою: “Чрезвычайное собрание Украинской громады Украинского Национального союза”. Вони розглянули питання про шлях відродження українських національних шкіл в Одесі та на Херсонщині. Збори працювали легально.

28 – 31 липня(15 – 18)   1918   (неділя–-середа)  -  Київ. Відбувся II Всеукраїнський з’їзд лікарів. У центрі уваги делегатів перебували питання громадської медицини та професійно-побутові проблеми медичних працівників.

28 липня   1919   (понеділок)  -  Київ. ЦК КП(б)У ухвалив постанову про створення Реввійськради повстанських радянських військ Лівобережної України і Головного повстанського штабу для організації та ведення партизанської боротьби в тилу військ Денікіна. Командуючим повстансько-партизанськими військами призначено Г.Колоса.

28 липня   1919   (понеділок)  -  Київ. РНК УСРР ухвалив декрет "Про заходи до поліпшення матеріального становища робітників".

28 липня   1919   (понеділок)  -  Самара, Катеринославська губ. У місті відбувся "День Петрограду", під час якого було зібрано на допомогу захисникам Петрограду 150 тис. крб. та 20 тис. пудів хліба.

28 липня   1919   (понеділок)  -  Чернігів. Повідомлення про початок виселення буржуазії з центру на околиці міста.

28 липня   1920   (середа)  -  Чортків. Вступ до міста частин Червоної армії.

28 липня   1920   (середа)  -  Вінниця. За ініціативою Галбюро при губпарткомі Поділля відбулися загальні збори всіх галичан, присутніх у місті.

28 липня   1920   (середа)  -  Київ. Пленум Київської ради профспілок.

28 липня   1920   (середа)  -  Харків. Початок поїздки агітпоїзду Південно-Західного фронту “III Інтернаціонал”, у складі якого були вагон-сцена та вагон-кінотеатр. Репертуар складався з творів революційного змісту; ставилися театральні п’єси: “Вставай, проклятьем заклейменный”, “Марат”, Красный колокол”, “Сын пролетария”. У концертному відділенні найбільшу популярність мали “Красные частушки” і дует “Бродяги”. Демонструвалися фільми на революційну тематику: “Все для мира”, “Хозяин жизни”. .

28 – 29 липня   1920   (середа – четвер)  -  Харківська повітова конференція комнезамів за участю 400 делегатів.

28 липня   1921   (п’ятниця)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про комітет допомоги голодуючим. Ухвалено посилити комітет при ВУЦВК участю наркомів, представників Південбюро ВЦРПС та Вукоопспілки. Також запропоновано створити комітет за участю українських громадських діячів, забезпечивши в ньому керівництво за партією, та організувати його обласний філіал у Києві. Крім того, передбачено затвердити робітничий комітет допомоги голодуючим при Південбюро ВЦРПС.

28 липня   1921   (п’ятниця)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У надіслало до ЦК РКП(б) телефонограму, в якій гарантувало збір в УСРР 100 млн. пудів продподатку, 20 млн. пудів помольного податку та 10 млн. пудів з товарообміну, а також відправку з цих надходжень 50 млн. пудів до Москви та понад планові надходження з товарообміну. Крім того, 17 млн. пудів призначалося виокремити з надходжень продподатку для створення губернських фондів комнезамів.

28 липня   1921   (п’ятниця)  -  Москва. Політбюро ЦК РКП(б) прийняло пропозицію ЦК КП(б)У про встановлення мінімального плану продподатку в Україні в розмірі 100 млн. пудів.

28 липня   1921   (п’ятниця)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У звернулося до місцевих партійних організацій з пропозицією обговорити питання про підвищення ставок оподаткування й повідомити про це ЦК КП(б)У, оскільки після ретельної перевірки статистичних даних про перспективи врожаю з’ясувалося, що отримання 117 млн. пудів за продподатком без застосування радикальних заходів неможливо. Зазначалося, що за розрахунками М. Попова продподаток мав дати не більше 75% запланованої суми, яка могла задовольнити виключно потреби України. Для забезпечення відправки 60 млн. пудів зерно-хліба на Північ пропонувалося пересунути платників податку на один-два розряди по врожайності, а також створити три нових підвищенних розряди для місцевостей, де врожайність була вищою 85-100 пудів хліба з десятини ріллі.

28 липня   1921   (п’ятниця)  -  Харків. РНК УСРР прийняв постанову „Про ремонтно-підчиночні та швацькі майстерні”. Ремонтно-підчиночні майстерні дозволялося відкривати на підприємствах з кількістю найманих працівників до 300 осіб, а на тих підприємствах, де працювало до 500 осіб - також швацькі майстерні.

28 липня   1921   (п’ятниця)  -  Харків. Наркомзем УСРР повідомив, що до переселенського відділу наркомату почали щоденно прибувати ходоки від колишніх переселенців з України, які мешкали в РСФРР, з клопотанням про дозвіл повернутися на батьківщину. За заявами ходаків, виявили бажання на повернення та почали стихійно переселятися 20 тис. українців в Оренбурзькій, 20 тис. в Уфимській та 300 тис. у Самарській губерніях.

28 липня   1921   (п’ятниця)  -  Харків. При ВУЦВК створено Центральну комісію допомоги голодуючим під головуванням голови ВУЦВК Г. Петровського у складі представників Наркомзему, Наркомпроду, Наркосоцзабезу УСРР, Вукоопспілки, Всеукрстатбюро та ЦКНС.

28 липня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. ВУЦВК прийняв постанову “Про полегшення податкового тиску, що покладався на селян, і деякі заходи щодо розвитку сільськогосподарського виробництва”. Встановлено 10 % скидку з натурального податку за його своєчасне внесення. Заборонено стягання худоби і сільськогосподарського інвентарю за невиконання податку. Звільнено сільськогосподарські товариства, що організували за останні три роки значні меліоративні роботи, від внеску 10 податку з площі, на якій вони проводилися. Зобов’язано Наркомпрод за згодою з Наркомземом розробити принципи оподаткування, що сприяли збереженню молодняку і виробників.

28 липня   1922   (п’ятниця)  -  Управління Південної залізниці постановило притягати до судової відповідальності осіб, винних у незаконних способах боротьби із безквитковим проїздом пасажирів – їх виштовхуванні з вагонів під час руху поїзду. Справи, порушені за такими фактами, передавалися на розгляд революційних трибуналів.

28 липня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. Президія ВУЦВК затвердила угоду між Німецьким Червоним Хрестом і ЦК допомоги голодуючим при ВУЦВК про діяльність Німецького Червоного Хреста на території УСРР.

28 липня   1922   (п’ятниця)  -  Повідомлялося, що РНК УСРР надіслала уряду Румунії дві ноти протесту. Першу – з приводу затримки румунською владою двох радянських льотчиків, які, за заявою радянського уряду, опинилися на румунській території внаслідок загублення орієнтації через погані погодні умови; а другу – проти підтримки румунським генеральним штабом антибільшовицьких організацій .М. Врангеля і С. Петлюри.

28-30 липня   1923   (понеділок – вівторок)  -  Харків. Відбувся ІІІ Всеукраїнський фінансовий з’їзд. Прибуло 129 делегатів. Порядок денний: практика бюджетної роботи в Україні; промисловий податок; місцевий бюджет; діяльність Укрдержстраху; єдиний сільськогосподарський податок.

28 липня   1924   (понеділок)  -  Харків. Відбулася нарада секції “Доброхім” при Наркомземі УСРР, присвячена застосуванню хімії в сільському господарстві. Постановлено відбудувати суперфосфатний завод в Одесі.

28 липня   1925   (вівторок)  -  Київ. Комсомольці надіслали у підшефні села загони для допомоги сім’ям червоноармійців у збиранні врожаю.

28 липня   1925   (вівторок)  -  Київ. Відкрито широкомовну радіостанцію.

28 липня   1925   (вівторок)  -  Катеринославське відділення Укрзовнішторгу відправило з Павлоградського та Криворізького округів до Миколаївського та Маріупольського портів першу партію нового врожаю для експорту.

28 липня   1929   (неділя)  -  Боратин, м. Сокальського повіту. Місцевими мешканцями за участі “Комітету для вшанування пам’яті полеглих” насипано пам’ятник-курган на честь загиблих під час українсько-польської війни 1918-1919 рр.

28 липня   1929   (неділя)  -  Сміла, м. тепер Черкаської обл. Народився Довгань Володимир Захарович – український кінорежисер. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1967). У 1959 р. закінчив ВДІК. Працював на Ялтинські кіностудії художніх фільмів, а з 1963 р. – на Київській кіностудії. Зняв фільми: „Три доби після безсмертя” (1963), „А тепер суди” (1966), „Сімнадцятий трансатлантичний” (1972), „Три гільзи від англійського карабіна” (1983). „Моя дорога” (1987).

Липень, 28   1932   (четвер)  -  Книги запису актів цивільного стану м. Одеса. Померли від виснаження організму дві особи

Липень, 28   1933   (п’ятниця)  -  Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про неприпустимість масового зрізання колосків та про відсутність будь- якої охорони врожаю у Бородянському районі

Липень, 28   1933   (п’ятниця)  -  Книги запису цивільного стану. На території Граденицької сільради Одеського району померло з діагнозом «виснаження» та «гостре виснаження» 27 осіб різного віку від 7 місяців до 80 років

Липень, 28   1933   (п’ятниця)  -  У передовій статті газети «Вісті» ВУЦВК зазначалося, що «злочином є порушувати встановлений від партії і радянської влади порядок, за яким авансами на трудодні видається не більше 10–15 % від фактичного обмолоту»

Липень, 28   1933   (п’ятниця)  -  Харків. Постанова РНК УСРР «Про заходи до попередження паразитарних тифів в осінньо-зимовий період 1933–34 року». Зобов’язано народні комісаріати, облвиконкоми та райвиконкоми і міськради відремонтувати до 15 серпня всі лазні та пральні, завершити до 1 жовтня будівництво нових, забезпечити готелі душовими та дезінсекторами для санiтарної обробки приїжджих, закінчити будівництво ізоляційно-перепускних пунктів і перепускників, керівників усіх підприємств, промислових і сільськогосподарських, – забезпечити ізоляційно-перепускні пункти та перепускники водою, паливом, милом, деззасобами й персоналом для двозмінної роботи, створити ізопункти на залізничних станціях, організувати санітарно-дозорні пункти, збудувати 2700 лазень на селі

28 липня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. ЦК КП(б)У видав постанову “Про хід збирання урожаю в колгоспах і радгоспах УРСР”. Містилася настанова місцевим партійним і радянським органам “вжити рішучих заходів до безперебійної і якісної роботи кожного комбайна, своєчасного збирання соломи і полови з поля, своєчасного і повного проведення лущіння, поліпшення роботи молотарок”.

28 липня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. Верховна Рада УРСР ухвалила Закон “Про затвердження “Положення про вибори в обласні, районні, міські, сільські, селищні ради депутатів трудящих УРСР”.

28 липня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. Верховна Рада УРСР ухвалила Закон „Про Державний бюджет Української Радянської соціалістичної республіки на 1939 р.” Затверджено бюджет по доходах у розмірі 6675534 тис. руб., та по видатках у розмірі 6648513 тис. руб.

28 липня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. Верховна Рада УРСР ухвалила Закон “Про обрання Верховного Суду Української радянської соціалістичної республіки”. Головою Верховного Суду УРСР обрано К.Топчія.

28 липня   1939   (п’ятниця)  -  Москва. РНК СРСР і ЦК ВКП(б) видали постанову “Про присадибні ділянки робітників і службовців, сільських учителів, агрономів та інших не членів колгоспів, що проживають у сільській місцевості”. Встановлено обсяги ділянок для вищезазначених категорій населення – не більше 0,15 га на сім’ю, включно із всіма будівлями; ухвалено до 15 листопада 1939 р. передати “надлишки землі” до колгоспів.

28 липня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. РНК УРСР затвердила колегію Народного комісаріату здоров’я УРСР у складі І.Овсієнка (нарком), Т.Калінченка, С.Лук’янчикова, В.Комісаренка, Н.Сосенкова, С.Клюзко, І.Олексієнко.

28 липня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. Верховна Рада УРСР видала указ про затвердження Л.Корнійця головою РНК УРСР. Ухвалено звільнити Д.Коротченка з посади голови РНК УРСР у зв’язку з його призначенням третім секретарем ЦК КП(б)У.

28 липня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. Верховна Рада УРСР видала постанову про затвердження С.Ємельяненка народним комісаром харчової промисловості УРСР; Ф.Редька – народним комісаром освіти УРСР; П.Старигана – народним комісаром м’ясної та м’ясо-молочної промисловості УРСР; П.Бєлкіна – народним комісаром рибної промисловості УРСР; М.Кириченка – народним комісаром промисловості будівельних матеріалів УРСР; І.Сеніна – народним комісаром легкої промисловості УРСР; Ф.Бардієра – народним комісаром текстильної промисловості УРСР; С.Дєгтярєва – народним комісаром місцевої паливної промисловості; В.Кухленка – наркомом автомобільного транспорту УРСР; В.Слєсарева – уповноваженим народного комісара заготівель СРСР при РНК УРСР; П.Кириленка – уповноваженим народного комісара зв’язку при РНК УРСР.

28 липня   1939   (п’ятниця)  -  Москва. РНК СРСР видав постанову „Про припинення розглядання судових справ народними суддями одноосібно і в порядку видачі судових наказів”. Затверджувався відповідний наказ Комісаріата юстиції СРСР; містилася пропозиція РНК республік, у тому числі РНК УРСР внести на затвердження черговою сесією проект закону.

28 липня   1941   (понеділок)  -  Радянські війська залишили з боями районні центри Джулинка, Ободівка Вінницької області; Вільшана і Маньківка Київської області.

28 липня   1941   (понеділок)  -  До Башкирської АРСР прибули евакуйовані колективи Академії наук УРСР, Спілки письменників УРСР, Київського академічного театру опери та балету ім. Т.Шевченка.

28 липня   1941   (понеділок)  -  Міністр озброєнь Німеччини Ф. Тодт підписав директиву про порядок використання робочої сили в окупованих східних областях, в якій зазначав, що “про виплату заробітної плати [місцевим робітникам] у фронтовому районі … взагалі не може бути й мови”, за тяжку фізичну працю робітник отримує “скромне харчування”.

28 липня   1941   (понеділок)  -  РНК СРСР ухвалив постанову про виплату ветеранам праці, що повернулися на виробництво, повних пенсійних сум на весь період воєнного часу, незалежно від розміру їхнього заробітку.

28 липня   1941   (понеділок)  -  У Львові відновили свою діяльність установи державного страхування.

28 липня   1941   (понеділок)  -  У Шепетівці Хмельницької обл. розстріляно понад 1000 місцевих євреїв.

28 липня   1942   (вівторк)  -  Ставка ВГК із метою об’єднання зусиль і поліпшення керівництва військами утворила з Південного і Північно-Кавказького фронтів єдиний Північно-Кавказький фронт (командуючий – маршал Радянського Союзу С.Будьонний), йому в оперативному відношенні підлеглі Чорноморський флот (командуючий – віце-адмірал Ф.Октябрський) і Азовська військова флотилія (командуючий – контр-адмірал С.Горшков). Перед фронтом була поставлена задача відновити становище на південному березі Дону.

28 липня   1942   (вівторк)  -  Народний комісар оборони СРСР видав наказ № 227 (“Ні кроку назад”). Оголошений в усіх частинах і підрозділах діючої армії, він категорично, під загрозою розстрілу на місті, забороняв відступ військ без спеціального розпорядження вищого командування. Наказом для запобігання відходу з позицій запроваджувалися в межах дислокації частин та з’єднань добре озброєнні й спеціально підготовлені загороджувальні загони, а для порушників наказу формувалися штурмові офіцерські штрафні батальйони, для червоноармійців – штрафні роти.

28 липня   1942   (вівторк)  -  У відповідності з директивами УШПР і штабу партизанського руху Південно-Західного фронту на базі Чернігівського об’єднаного партизанського загону створено з’єднання партизанських загонів. Командиром з’єднання призначений секретар Чернігівського підпільного обкому партії О.Федоров, комісаром – В.Дружинін, начальником штабу –Д.Рванов.

28 липня   1942   (вівторк)  -  Розпорядження командуючого оперативним тиловим районом групи армій “Південь” про порядок знищення населених пунктів у ході каральних експедицій окупантів проти партизан, де зазначалося, що будинки слід зносити, а предмети хатньої обстановки розподіляти як винагороду між місцевими жителями, які підтримують своїми діями німецькі власті.

28 липня   1942   (вівторк)  -  ДКО прийняв рішення про виробництво на Уралмаші танків Т-34.

28 липня   1942   (вівторк)  -  Міністр озброєнь і боєприпасів Німеччини Тодт заборонив оплату праці робітників в окупованих східних областях.

28 липня   1942   (вівторк)  -  Рейхскомісар України Е.Кох видав наказ про введення обов’язкової трудової повинності для населення і суворих заходів покарання його порушників.

28 липня   1943   (середа)  -  Тернопільська область. Ліквідований єврейський робочий табір у Новосілці, близько 100 жертв.

28 липня   1943   (середа)  -  Тернопільська область. Ліквідований єврейський робочий табір у Новосілці, близько 100 жертв.

28 липня   1944   (пятниця)  -  На 28 липня радянські війська оволоділи районними центрами Станіславської обл. містом Перегінське, містом Солотвин, а також з боями зайняли понад 50 інших населених пунктів.

28 липня   1944   (пятниця)  -  Війська 1-го Українського фронту оволоділи містами Перемишль і Ярослав.

28 липня   1944   (пятниця)  -  В Бистриці Дрогобицької області сотня УПА прийняла бій з німцями, в якому загинуло близько 150 гітлерівців.

28 липня   1944   (пятниця)  -  До Києва на запрошення Української державної філармонії прибув Червонопрапорний ансамбль пісні і танцю під керівництвом О. Олександрова.

28 липня   1944   (пятниця)  -  Вийшов перший номер львівської обласної газети “Вільна Україна”.

28 липня   1945   (неділя)  -  Корсунь-Шевченківський. У місті, згідно постанови, РНК УРСР і ЦК КП(б)У створювався державний історичний музей.

28 липня   1945   (неділя)  -  Львів. Відбудовано історичний музей.

28 липня   1949   (четвер)  -  На заводі «Запоріжсталь» введена у дію відбудована доменна піч № 2. З її запуском доменний цех заводу перевищив довоєнну потужність.

28 липня   1955   (четвер)  -  Конотопський район Сумської області. Здано в експлуатацію першу в області автоматичну телефонну станцію внутрішнього зв’язку.

28 липня   1959   (вівторок)  -  Київ. Відбулася нарада торгівельних працівників України з питань дальшого розвитку торгівлі і громадського харчування в республіці. Заслухано: повідомлення керівників обласних управлінь торгівлі про заготівлю, переробку, зберігання та продаж картоплі, овочів і фруктів; доповідь заступника міністра торгівлі України О.Романова про хід виконання постанови ЦК КПРС і РМ СРСР “Про дальший розвиток і поліпшення громадського харчування”.

28 липня   1959   (вівторок)  -  Буенос Айрес (Аргентина). Помер Іван Шведів – заслужений артист опери, співак-тенор.

28 липня   1960   (четвер)  -  Повідомлялося, що ЦК ЛКСМ України, Укрпрофрада і Рада Союзу спортивних товариств і організацій УРСР підвели підсумки огляду-конкурсу будівництва і обладнання спортивних споруд та виготовлення спортивного інвентаря, який тривав два роки. За цей час збудовано 186 стадіонів, 444 спортивні зали, 7053 волейбольних, 2925 баскетбольних, 1712 футбольних полів, 54 відкритих басейнів, 882 комплексних спортивних майданчики та ін. спортивних споруд. Переможцем огляду-конкурсу визнано Сталінську область.

28 липня   1967   (п‘ятниця)  -  м. Київ. Відбулася установча конференція Українського республіканського відділення Всесоюзного товариства філателістів.

28 липня   1972   (п’ятниця)  -  Верховна Рада УРСР обрала головою президії Верховної Ради СРСР І.Грушецького.

28 липня   1972   (п’ятниця)  -  Верховна Рада УРСР прийняла постанову “Про стан використання земель і додержання земельного законодавства в УРСР” з метою правильного обліку і раціонального використання земельних ресурсів, дальшого збільшення виробництва всіх видів сільськогосподарської продукції та забезпечення суворого дотримання земельного законодавства землекористувачами.

28 липня   1972   (п’ятниця)  -  Верховна Рада УРСР прийняла Закон УРСР про затвердження указу президії Верховної Ради СРСР “Про заходи по посиленню боротьби проти алкоголізму” від 22 червня 1972 р. та закон УРСР про затвердження указу президії Верховної Ради УРСР “Про внесення доповнень і змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів УРСР” від 21 липня 1972 р.

28 липня   1976   (середа)  -  Перша в Україні автоматична лінія по виготовленню фарфорових чашок стала до ладу на Коростенському заводі ім. Ф.Дзержинського. Лінія замінює працю сотень людей, більш ніж у 3 рази прискорює процес виготовлення фарфорових виробів.

28 липня   1976   (середа)  -  Відкрито Київське відділення банку для зовнішньої торгівлі СРСР, що розташувалося по вул. Хрещатик. Такі відділення відкрито в м.Одесі, Ізмаїлі, Рені. Україна експортувала свою продукцію близько 100 країнам, також брала участь в будівництві 470 промислових об’єктів за рубежем. Установа проводила фінансові розрахунки українських підприємств – експортерів, обслуговувала автотранспортні підприємства, які здійснювали міжнародні перевезення, виконувала доручення іноземних банків.

28 липня   1977   (четвер)  -  Київ. В Інституті проблем лиття АН УРСР створено надзвичайний чавун, який позбавлений крихкості. Вчені вважають, що деталі з такого чавуну знайдуть застосування в машинах, які працюють у важких умовах і можуть замінити деталі, що тепер виготовляються з легованої сталі, бронзи.

28 липня   1978   (п’ятниця)  -  В Гавані на Кубі урочисто відкрився ХІ Всесвітній фестиваль молоді і студентів, девіз якого “За антиімперіалістичну солідарність, мир і дружбу”.

28 – 30 травня   1983   (субота – понеділок)  -  Київ. Проходив ХІ Всесоюзний фестиваль мистецтв “Київська весна”.

28 липня   1983   (четвер)  -  Прийнята постанова ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР про посилення роботи по зміцненню соціалістичної дисципліни праці.

28 липня   1986   (понеділок)  -  Генеральний секретар ЦК КПРС М.Горбачов у промові під час перебування у Владивостоці оголосив про рішення радянського керівництва: починаючи з 15 жовтня і до кінця 1986 року з Афганістану повернути на батьківщину 6 полків – один танковий, два мотострілецьких і три зенітних з їх штатною технікою і озброєнням. Повертатися ці частини будуть у райони їх постійної дислокації в СРСР.

28 липня   1987   (вівторок)  -  100-річчя від дня народження Володимира Комаренка (28.07.1887, Харків – 1969, Харків) – видатного музиканта, диригента, організатора і художнього керівника перших в Україні оркестрів народних інструментів, громадського діяча.

28 липня   1988   (четвер)  -  Опубліковано відкритий лист до міністра народної освіти УРСР М.Фоменка “Що ж прочитають діти у 2017-му?”, який підписали В.Коломієць, П.Мовчан, С.Тельнюк. У ньому йшла мова про необхідність збереження й відродження української мови у міських школах України.

28-29 липня   1990   (п’ятниця - субота)  -  Дніпродзержинськ. Створена нова громадсько-державна організація - Асоціація демократичних рад і демократичних блоків у радах народних депутатів України.

28 липня   1992   (вівторок)  -  Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі". Для індивідуальних сільських забудовників надавався довгостроковий кредит до 600 мінімальних розмірів заробітної плати із ставкою в розмірі середньої ставки по вкладах населення в установах Ощадного банку України.

28 липня   1995   (п’ятниця)  -  На полігоні Широкий Лан , що поблизу м. Миколаєва, розпочалися перші спільні навчання морських піхотинців ВМС України та ВМС США під гаслом "Миротворча місія морської піхоти-95".

28 липня   1995   (п’ятниця)  -  Підписано Консульську конвенцію між Україною й Республікою Молдова.

28 липня   1996   (неділя)  -  Київ. Пройшла урочиста літургія з нагоди 100-річчя Володимирського кафедрального собору.

28 липня   1997   (понеділок)  -  Президент України Л.Кучма підписав указ "Про заходи щодо забезпечення підготовки та проведення спільних українсько-американських експериментів та борту космічного корабля "Шатл ".

28 липня   1997   (понеділок)  -  Головою Херсонської обласної державної адміністрації призначено М.Кушнаренка.

28 липня   1997   (понеділок)  -  В Україну з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Королівства Бельгія Жан-Люк Дегане.

28-29 квiтня   2000   (п'ятниця - субота)  -  В Угорському місті Секешфехервар в ході чергової зустрічі глав держав Центральної та Східної Європи відбулись неформальні зустрічі за участі президента України Л. Кучми: з О. Квасьневським, А. Гьонцем, президентом Словаччини Р. Шустером та Хорватії С. Месичем. Україна надала допомогу Угорщині у подоланні наслідків повені на Тисі.

28 липня   2000   (п'ятниця)  -  Розпочався дводенний офіційний візит Прем'єр-міністра України В.Ющенка до Болгарії. Відбулися його переговори з Президентом Болгарії П.Стояновим та Прем'єр-міністром І.Костовим. Підписано Меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства, Меморандум про співробітництво у сфері будівництва та угода про відкриття болгарської гімназії у Болграді (Одеська область).


Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Етичний кодекс ученого України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

Index Copernicus