Інститут історії України НАН України

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ (1936-2016)

АВТОРЕФЕРАТИ. ДИСЕРТАЦІЇ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

НОВИНИ З КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

FaceBook Інститут у FaceBook

RSS-стрічкиRSS
Отримувати новини порталу на e-mail:


Delivered by FeedBurner

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

Події за

Матеріали розділу генеруються автоматично на базі серії довідників 'Україна: хроніка подій ХХ століття'. На разі до календаря “підключено” лише частину хронікального масиву. Робота над наповненням бази календаря триває.


25 травня   1915   (вівторок)  -  УВідні заходами Української культурної ради та з дозволу уряду відкрито Курси вищої освіти українського учительства Галичини і Буковини (управитель – Антін Крушельницький). Навчання щоденне в приміщенні реальної школи (вул. Радецького, 2) з 15-ї до 19-ї години.

25 (12) травня   1918   (субота)  -  Рада міністрів Української Держави на своєму засіданні схвалила законопроект у доповнення до закону від 25 травня 1918 р. про право на врожай, за яким зберігались в силі орендні договори, які були порушені орендарями через обставини, від їх волі незалежними. Рада міністрів прийняла законопроект про фінансування цукрової промисловості. Крім того, вона затвердила асигнування у розпорядження міністра народного здоров’я, на лікування інвалідів, що повертались, на потреби державного піклування, на видачу різним благодійним організаціям тощо.

25 (12) травня   1918   (субота)  -  П.Скоропадський затвердив Закон про тимчасове поширення української державної влади на деякі суміжні території Росії.

25 (12) травня   1918   (субота)  -  Рада студентських організацій м.Києва з приводу професорського делегатського з’їзду всіх вищих шкіл України ухвалила резолюцію, в якій підкреслила, що з’їзд складається з професорів дуже далеких від української культури, і тому з’їздові бракує елементарної компетенції в справах розвитку української науки. А по-друге, його делегати у більшості своїй становлять люди, ворожі національно-академічному життю України, і тому з’їзд не повинен мати будь-якого впливу на національно-академічне життя України. Рада висловила обурення діяльністю з’їзду, що був далекий від творення української вищої школи в Україні.

25 (12) травня   1918   (субота)  -  Губернський староста Полтавщини С.Іваненко видав наказ відповідно до Грамоти гетьмана про те, що право приватної власності на землю і будь-яке майно відновлюється. Усі ж розпорядження з земельних справ колишньої Центральної Ради та Тимчасового уряду Росії скасовані, а земельні комітети розпущені. Для виконання цих настанов були вироблені першочергові заходи, насамперед щодо повернення власникам їхніх господарств і майна.

25 (12) травня   1918   (субота)  -  З’їзд земельних власників Бердичівського повіту, на якій зібралося кілька сотень учасників, направив телеграму голові Ради міністрів Ф.Лизогубу з вітаннями на адресу уряду Української Держави, “приветствуя его деятельность по созданию твердой и работоспособной власти в государстве”.

25 (12) травня   1918   (субота)  -  Вироблені умови Української Держави, за яких мали продовжуватися переговори про перемир’я між Україною та РСФРР. Вони містили вимоги аби радянські війська відійшли за демаркаційну лінію, військові операції радянських військ на фронтах мали бути припинені. Українцям і громадянам Української Держави, що мали дозвіл від українського уряду, радянський уряд повинен був забезпечити вільний переїзд з Росії в Україну з усім майном. Однією з вимог було повернення в Україну перегнаних з неї в Росію вагонів. Український уряд обмінювався з Росією представниками для захисту інтересів українців у Радянській Росії.

25 травня   1919   (неділя)  -  Київ. Таємне рішення Ради робітничо-селянської оборони УСРР про ліквідацію махновських загонів, тобто діючої бригади Червоної армії.

25 травня   1919   (неділя)  -  Київ. Надзвичайні загальні збори Київської організації УПСР (комуністів-боротьбистів) констатували, що у хвилі куркульських повстань беруть участь і пролетарські елементи села; ухвалили мобілізувати всі сили партії для пропагандистської роботи серед пролетарських мас і селянської бідноти.

25 травня   1919   (неділя)  -  Київ. Урочистий початок діяльності агітаційного пароплаву "Більшовик", яким передбачалося здійснити ряд рейсів по Дніпру.

25 травня   1919   (неділя)  -  Останні ліквідаційні збори Київської організації ОЄСРП. Був заслуханий доклад про об'єднання з Бундом і утворення Єврейського комуністичного союзу (Комфарбанд). Резолюція була ухвалена більшістю у 42 голоси, проти — 13, утримались м 15.

25 травня   1919   (неділя)  -  Рим. Український посол у Ватикані М.Тишкевич вручив вірчі грамоти Папі Римському Бенедикту ХУ, а також передав протест у зв'язку з наступом генерала Галлера на Галичину, внаслідок чого було заарештовано й відправлено до польських таборів 200 українських священиків.

25 травня   1920   (вівторок)  -  Вінниця. Засідання РНМ УНР під головуванням І. Мазепи, на якому ухалено законопроект про надзвичайний одноразовий податок; заслухано доклад І. Мазепи про порядок полагодження непорозумінь з польською військовою і цивільною владою.

25 травня   1920   (вівторок)  -  Катеринослав (суч. Дніпропетровськ). Губернська нарада відділів по роботі на селі. .

25 травня   1920   (вівторок)  -  Харків. Постанова РНК УСРР про створення центральної та губернських узгоджувальних комісій для проведення єдиної освітньої політики.

25 травня   1920   (вівторок)  -  Вінниця. У міському театрі виставою “Наталка-Полтавка” розпочала театральний сезон трупа Головного державного народного театру на чолі з М. Садовським, після переведення його з Кам’янця-Подільського.

25 травня   1920   (вівторок)  -  Кам’янське. Відбулося відкриття червоноармійського клубу імені Г. Зінов’єва.

25 травня   1921   (середа)  -  Черкаський повіт Київської губернії. В районі Ординського болота знищено збройний загін петлюрівського отамана Бондарчука.

25 травня   1921   (середа)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про соціалістів-революціонерів. Відхилено пропозицію лівих соціалістів-революціонерів про відмову від політичних вимог за умовою дозволу для них працювати в господарських закладах. Ухвалено не заперечувати проти звільнення окремих соціалістів-революціонерів, яких можна було використовувати у боротьбі з правими соціалістами-революціонерами та петлюрівцями. Звільнених обов’язково належало запитувати про їх ставлення до інших фракцій соціалістів-революціонерів, до бандитизму, земельної політики і т. ін.

25 травня   1921   (середа)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про відділи по роботі комнезамів НКВС та підвідділи по роботі комнезамів управлінь губернських та повітових виконкомів”.

25 травня   1921   (середа)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про страйковий рух у Харківських друкарнях. Запропоновано з’ясувати питання про можливість бронювання продовольство для робітників та створення фонду для поліпшення продовольчого становища їх родин.

25 травня   1921   (середа)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про радянських службовців. Для покращання продовольчого становища працівників профспілок та ударних комісаріатів, або їх ударних відділів ухвалено створити преміальний фонд із розрахунку наявності співробітників на перше травня, мінус 10-20%. Центральному управлінню регулювання та постачання при Українській раді народного господарства надавалося право встановлення розмірів зниження для окремих комісаріатів.

25 травня   1921   (середа)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про закриті кооперативи. Вирішено не заперечувати проти постачання окремих закритих кооперативів поза Харківським споживчим товариством. У такому порядку дозволялося постачання працівників зазначених комісаріатів, електричних стацій, водогону, а також друкарів. Щодо постачання інших закладів та підприємств Південбюро ВЦРПС пропонувалося розробити спеціальний декрет.

25 травня   1921   (середа)  -  Крим. Повідомлялося про успішний хід продрозверстки. За даними Наркомпроду, продрозкладку по зерно-хлібу було виконано на 72%, а по зернофуражу – на 51%. Джанкойський повіт виконав продовольчу розкладку на 107%.

25 травня   1921   (середа)  -  Київ. Відбувся священний собор єпископів усієї України, скликаний Всеукраїнською православною церковною радою (верховним органом УАПЦ). Прийнято рішення про обрання єпископату УАПЦ для Київської єпархії. До його складу обрано: митрополитом Київським – архієпископа Парфенія Полтавського, заступником митрополита з кафедрою у Межигір’ї – єпископа Антоніна Гранського, що досі перебував у Москві, кандидатами єпископів київських повітів обрано вісім священиків і двох цивільних. Серед них – протоієреї В. Липківський, Н. Шараєвський, С. Орлик, Сіцінський, П. Погоріло, Короткевич, М. Гру. Всеукраїнській православній церковній раді було запропоновано скликати аналогічні собори впродовж літа по всіх єпархіях України, а на Покрову – Всеукраїнський собор.

25 травня   1921   (середа)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визнало необхідним проведення кампанії збору пожертв на допомогу шахтарям Англії, що страйкували.

25 травня   1922   (четвер)  -  Голова делегації УНР на Генуезькій конференції О. Шульгін надіслав ноту протесту до керівництва конференції з приводу того, що делегація УСРР неправомочна репрезентувати інтереси України і відповідно підписувати договори з делегаціями інших країн.

25 травня   1922   (четвер)  -  Харків. Президія ВУЦВК і РНК УСРР по доповіді Наркомюсту постановила заборонити місцевій адміністративній владі втручатись у роботу судових органів для посилення боротьби зі злочинністю. Разом з тим Наркомюсту, Наркомвнусправу і Держполітуправлінню доручено розробити заходи проти зростання злочинів.

25 травня   1922   (четвер)  -  Харків. Президія ВУЦВК і РНК УСРР постановили дозволити Наркомюсту за згодою з революційними трибуналами, збільшити компетенцію губернських трибуналів і, зокрема, військових філій трибуналів, щодо справ по злочинах проти особи і майна, які набули в деяких місцевостях масового характеру.

25 травня   1922   (четвер)  -  США. Закінчилася підписка на позику національної оборони, що розповсюджувалася урядом ЗУНР. Позика підписана на суму 107 тис. 200 доларів, замість запланованих 100 тис.

25 травня   1922   (четвер)  -  Москва. Тютюнтрест заснував своє представництво, отримавши монопольне право на реалізацію своєї продукції у Московській, Володимирській, Тверській, Нижьо-Новгородській, Ярославській і Рязанській губерніях, а також на заготівлю у цих губерніях споживчих товарів для забезпечення робітників, які працювали на підприємствах Тютюнтресту.

25 травня   1922   (четвер)  -  Пшебрам, ЧСР. Заходами гуртка українських студентів “Каменярі” влаштовано шевченківське свято на честь 61 річниці великого кобзаря.

25 травня   1922   (четвер)  -  Харків. ЦК КП(б)У, РНК УСРР і Наркомпрод УСРР надіслали циркулярний лист до губернських парткомів, губвиконкомів та губернських продовольчих комітетів, в якому пропонувалося покращити забезпечення харчами закритих установи Наркомосу, Наркомздоров’я і НКВС у зв’язку зі збільшенням захворюваності серед контингенту цих установ через нерегулярність їх продовольчого постачання.

25 травня   1923   (п’ятниця)  -  8. Повідомлялося, що Одеське управління пошт і телеграфів поновило поштово-телеграфний зв’язок із закордоном морським шляхом через Стамбул.

25 травня   1923   (п’ятниця)  -  Помер Орженцький Р. – економіст, статистик, академік кафедр статистки і політичної економії УАН, засновник і голова президії товариства економістів.

25 травня   1924   (понеділок)  -  С. Убордовичи біля Грубешіва, Східна Галичина. Польські власті опечатали православну церкву для висвітлення її на костел. Під час сутички православних віруючих з озброєним загоном польських пожежників на чолі з місцевим війтом і ксьондзом було поранено 60 українців.

25 травня   1924   (понеділок)  -  Харків. Управління українським повітряним зв’язком Всесоюзного товариства цивільного повітряного флоту (“Укрповітрошлях”) оголосило про відкриття повітряного сполучення по лінії Харків – Київ і Харків – Одеса – Полтава.

25 травня   1925   (понеділок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову по доповіді Наркомпраці про боротьбу з безробіттям. Секретаріату ЦК КП(б)У доручалося надіслати лист губкомам КП(б)У з приводу виступу безробітних у Києві, в якому б надавалися директиви парторганізаціям щодо боротьби з безробіттям. По-перше, щодо збільшення виконкомами асигнувань з місцевого бюджету на боротьбу з безробіттям; по-друге, стосовно використання коштів, асигнованих центром на громадські роботи, виключно на зарплату некваліфікованим безробітним, зайнятим на цих роботах. Крім того, секретаріату ЦК КП(б)У пропонувалося відрядити до Києва О. Горбачова та відповідального інструктора ЦК для з’ясування причин виступів безробітних та становища в Києві в поточний момент, а Українській економічній нараді – розробити до 29 травня заходи боротьби з безробіттям в містах (серед зареєстрованих на біржі праці членів профспілок) для розгляду цього питання на засіданні Політбюро.

25 травня   1925   (понеділок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У призначило Н. Чернова наркомом комісаріату внутрішньої торгівлі, доручивши йому приступити до виконання обов’язків з 15 липня.

25 травня   1925   (понеділок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило пропозицію комісії політбюро ЦК КП(б)У про культосвітню роботу на селі разом із внесеними доповненнями. Було запропоновано перетворити хати-читальні в сільбуди; охопити їх діяльністю середняцьке населення; створити райспілки сільбудів як керівні органи культосвітньої роботи на селі; залучити до участі в сільбудах комсомольців та комуністів; розгорнути самодіяльність членів сільбудинків; забезпечити фінансування сільбудів за рахунок місцевих коштів, державних дотацій та пожертв населення; посилити в сільбудах роботу по українізації; розробити план встановлення в них 600 кіноапаратів; залучати до роботи в сільбудах сільських учителів; сформувати в сільбудинках військові кутки.

25 травня   1925   (понеділок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання про приїзд в УСРР професора М. Галущинського для переговорів стосовно переведення Празького українського університету в УСРР. Проти приїзду професора вирішено не заперечувати. О. Шліхтеру доручено погодити це питання з Наркомаксправ.

25 травня   1925   (понеділок)  -  Харків. Відбулася Всеукраїнська нарада працівників освіти. Прибули завідувачі губернськими та окружними інспекціями народної освіти; працівники відділів народної освіти на транспорті та представник Наркомосу МАСРР. Порядок денний: про політичні завдання Наркомосу; про загальну освіту; про масову професійну школу; про роботу серед національних меншин та інші питання.

25 травня   1925   (понеділок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило пропозиції комісії КП(б)У про релігійний рух серед німців-колоністів з внесеними змінами та доповненнями. ДПУ пропонувалося посилити спостереження за становищем у німецьких колоніях за рахунок зміцнення контактів німецьких відділів КП(б)У та відділів ДПУ. Головним завданням діяльності цих органів поряд із антирелігійною агітацією визнано організацію розколу релігійного руху німців-колоністів, використовуючи Спілку нащадків голландських менонітів. З цією метою запропоновано активізувати видання агітаційної літератури німецькою мовою; посилити боротьбу з еміграцією; поліпшити адміністративний апарат в німецьких колоніях; правильно проводити в них земельну політику. Зважаючи на заборону викладання закону божого в групах молоді до 18 років, зауважено щодо необхідності вивчення діяльності гуртків німецької молоді Святої Марії при католицьких костьолах. Агітпропу поставлено за обов’язок стежити за збереженням зв’язку між роботою антирелігійних комісій по німецькій лінії та відповідних комісій при ВУЦВК, а виконкомам запропоновано дотримуватися реєстрації синоду протестантських церков, управління католицьких церков і релігійних менонітських об’єднань.

25 травня   1928   (субота)  -  Москва, м. ЦК ВКП(б) ухвалив видати повне зібрання протоколів партійних з’їздів і конференцій у 26 томах. Затверджено редакцію у складі А.С.Бубнова, М.Н.Лядова, М.С.Ольминського, М.Н.Покровського, М.А.Савельєва, О.Ярославського.

25 травня   1928   (субота)  -  Харків, м. НКТ УСРР видав постанову „Про норми плати за переробку селянської споживчої сировини та про норми виходу”.

25 травня   1929   (субота)  -  Київ, м. Розпочала роботу ІІ Всеукраїнська художня виставка.

Травень, 25   1932   (середа)  -  Харків. Телеграма ЦК КП(б)У Молдавському обкому партії про надання продовольчої допомоги районам області, що перебували у найбільш скрутному становищі: видано 11,4 тис. банок консервів для колгоспників, 6,8 т крупи і 5,8 т дитячого харчування

Травень, 25   1932   (середа)  -  Харків. Телеграма ЦК КП(б)У Одеському обкому партії про надання продовольчої допомоги районам області, що перебували у найбільш скрутному становищі. Зокрема для громадського харчування колгоспників було виділено 11,4 тис. банок консервів, а для дітей – по 9,1 т крупи та кондитерських виробів

Травень, 25   1932   (середа)  -  Село Василівка Ружинського району Київської області. Колгоспники розібрали 18 колгоспних корів. Селяни заявили: «Ми пухнемо з голоду і нам ніхто не допомагає, так ми будемо пити молоко». В селі голодувало 30 сімей колгоспників

Травень, 25   1933   (четвер)  -  Протокол допиту свідка. Зазначено, що в с. Горошине Оболонського району Харківської області батько зарізав 8-річного сина, тому що «не було зовсім чого їсти», м’ясо «поклав у макітру і тримав в хаті у куточку біля дверей», а «голову, нутрощі і кінцівки ніг та рук відніс вночі і викинув у річку Сулу»

Травень, 25   1933   (четвер)  -  Доповідна записка завідувача сільськогосподарського віддiлу Вінницького обкому партії секретареві Вінницького обкому партії В. Чернявському про катастрофічний стан сільського населення Бершадського району. Зазначено, що смертність у «благополучному селі» становила у січні–березні 13, у квітні – 19, за 24 дні травня – 26 осіб віком від 20 до 40 років, а в селі Баланівка за січень – 17, квітень – 15, селяни поїдають черепашок, дохлятину, навіть политу керосином, жом, спостерігалися факти людоїдства

25 травня   1939   (четвер)  -  Москва. 25-31 травня відбулася третя сесія Верховної Ради СРСР. Учасники затвердили Державний бюджет СРСР на 1939 рік (зокрема, ухвалено асигнувати з бюджету на соціально-культурні потреби 38564,5 млн. руб, на утримання РСЧА – 40885 млн. руб.); Закон про утворення загальносоюзного Народного комісаріату по будівництву; Закон про утворення у союзних республіках республіканських народних комісаріатів автомобільного транспорту тощо.

25 травня   1939   (четвер)  -  Харків. Народився Сагайдачний Валерій Михайлович – український піаніст і педагог, заслужений актор УРСР (1990). Після закінчення 1963 Київської консерваторії (у В. Нільсена) до 1993 її викладач (з 1992 – професор); з 1993 – в Афінській консерваторії (Греція).

25 травня   1940   (субота)  -  Москва. Президія Верховної Ради СРСР видала Указ про нагородження Київського державного академічного українського драматичного театру імені Івана Франка орденом Леніна. Ряд артистів театру нагороджено орденами і почесними грамотами. Художньому керівникові театру І.П.Юрі присвоєне звання народного артиста СРСР.

25 травня   1940   (субота)  -  Львів. Дано старт великому швидкісному автопробігу за маршрутом Львів-Виборг. За кермом командорської машини один з найстаріших спортсменів-мотоциклістів Червоної армії —капітан Колесников. Довжина траси пробігу — понад 3000 кілометрів. Вона проходить через Тернопіль, Проскурів, Гомель, Оршу, Москву, Новгородна Волхові, Ленінград. Фініш у Виборзі через 6 днів.

25 травня   1940   (субота)  -  Київ. Відбулося відкриття IV сесії Верховної ради УРСР. Сесія заслухала доповідь Мандатної комісії — доповідач депутат Співак М.С.; доповідь народного комісара фінансів УРСР Курача М.А. про державний бюджет УРСР на 1940 рік і виконання державних бюджетів за 1938 і 1939 роки, а також співдоповідь Бюджетної Комісії Верховної Ради УРСР — депутата Караваєва К.С.

25 травня   1941   (неділя)  -  У Києві відбулися урочисті заходи з нагоди 60-річчя з дня народження видатного українського вченого, академіка, президента АН УРСР О.Богомольця.

25 травня   1942   (понеділок)  -  Окуповано райцентри Близнюки, Кегичівку, Олексіївку Харківської області.

25 травня   1943   (вівторок)  -  Президія Верховної Ради Української РСР прийняла указ “Про затвердження зразка почесного Червоного Прапора”, для вручення партизанським загонам, що особливо відзначились у боротьбі проти німецьких загарбників.

25 травня   1943   (вівторок)  -  Чернігівська область. Чернігівське з’єднання партизанських загонів під командуванням М.Попудренка розгромило гарнізон противника на залізничній станції Хоробичі Городнянського району.

25 травня   1943   (вівторок)  -  Київська область. Окупанти спалили 186 дворів села Ладижичі Чорнобильського району, загинуло 17 жителів.

25 травня   1943   (вівторок)  -  Президія Верховної Ради Української РСР прийняла указ “Про затвердження зразка почесного Червоного Прапора”, для вручення партизанським загонам, що особливо відзначились у боротьбі проти німецьких загарбників.

25 травня   1943   (вівторок)  -  Чернігівська область. Чернігівське з’єднання партизанських загонів під командуванням М.Попудренка розгромило гарнізон противника на залізничній станції Хоробичі Городнянського району.

25 травня   1943   (вівторок)  -  Київська область. Окупанти спалили 186 дворів села Ладижичі Чорнобильського району, загинуло 17 жителів.

25 травня   1944   (четвер)  -  В Дніпропетровську відбудовано першу чергу міської електростанції.

25 травня   1944   (четвер)  -  До Києва повернувся російський драматичний театр ім. Лесі Українки.

25 травня   1945   (п’ятниця)  -  Київ. РНК УРСР прийняла постанову “Про заходи по боротьбі з малярією”. Відповідно якої: затверджувався план проти малярійних заходів і забезпечувався контроль за їх виконанням; заборонялося здійснювати посіви рису в межах трикілометрової зони міст, населених пунктів, територій підприємств, радгоспів; забезпечити підготовку кадрів по боротьбі з малярією, лікувальні заклади – протималярійними препаратами.

25 травня   1945   (п’ятниця)  -  Київ. РНК УРСР прийняла постанову “Про санітарно-протиепідемічні заходи по боротьбі та запобіганню шлунково-кишковим захворюванням у 1945 році”. Згідно неї планувалося до 15 червня поточного року розгорнути додатково 12500 тимчасових ліжок для госпіталізації хворих, провести в установлений строк запобіжні щеплення, забезпечити постачання областям УРСР потрібних дезинінфекційних речовин та засоби проти мух. Зобов’язати Народний комісаріат м’ясомолочної промисловості УРСР забезпечувати дитячі установи доброякісним свіжим молоком, згідно з встановленими нормами. Передбачалася забезпечувати очистку міст і населених пунктів від сміття і нечистот, перевіряти санітарний стан гуртожитків та інтернатів та ін.

25 – 27 травня   1945   (п’ятниця – неділя)  -  Відбувся черговий ІV пленум ЦК ЛКСМУ за участю секретарів обкомів ЛКСМУ.

25 – 28 травня   1948   (вівторок – п’ятниця)  -  Київ. Відбувся пленум ЦК КП(б)У. Заслухано і обговорено питання про підсумки весняної сівби, догляд за посівами, підготовку і проведення збирання врожаю, хлібозаготівель і заготівель інших сільськогосподарських продуктів та про стан організаційно-партійної і масово-політичної роботи в Харківській обласній партійній організації. Перед парторганізаціями поставлено завдання забезпечити догляд за посівами, провести вчасно і без втрат збирання врожаю, досягти дострокового виконання плану хлібозаготівель кожним колгоспом, радгоспом і селянським господарством. Відмічено, що Харківський обком, міськком і райкоми КП(б)У недостатньо керували роботою первинних організацій; не займалися питаннями поліпшення культурно-побутового обслуговування трудящих, впорядкуванням робітничих гуртожитків, поліпшенням роботи торгівельної мережі; слабко здійснювали контроль за діяльністю господарських керівників. Пленум ЦК КП(б)У зазначив, що обком КП(б)У мало уваги приділяв питанням організаційно-партійної і масово-політичної роботи, не спрямовував роботу парторганізацій вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, театрів, творчих спілок, редакцій обласних і районних бібліотек. Пленум ЦК КП(б)У зобов’язав Харківський обком КП(б)У усунути зазначені недоліки.

25 – 29 вересня   1950   (понеділок – п’ятниця)  -  Львів. Відбувся пленум обкому КП(б) У. Піддана критиці робота обласної партійної організації. Наголошено, що обком КП(б)У не вплинув на виконання плану промислового будівництва, слабко керував первинними парторганізаціями на підприємствах, не покращив контроль за діяльністю господарських керівників. Особливо відмічені недоліки обкому КП(б)У в організації марксистсько-ленінського виховання інтелігенції, залученні наукових сил львівських закладів Академії наук УРСР і ВНЗ до розробки питань з історії і літератури УРСР, проведенні політико-виховної роботи серед учителів, агрономів, зоотехніків, лікарів.

25 – 26 лютого   1952   (понеділок – вівторок)  -  Київ. Відбулася наукова сесія Відділу суспільних наук АН УРСР, присвячена століттю з дня смерті М.Гоголя. У роботі сесії взяли участь дійсні члени, член-кори АН УРСР, викладачі вузів Києва, Харкова, Львова, Мелітополя, вчителі шкіл, представники газет, журналів, наукових товариств, громадськості.

25 травня   1953   (понеділок)  -  Київ. Указом президії ВР УРСР Міністерство місцевої промисловості і Міністерство паливної промисловості були об’єднані в Міністерство місцевої і паливної промисловості УРСР.

25 – 28 травня   1955   (середа – субота)  -  Одеса. Відбулася об’єднана наукова конференція експериментального інституту захворювань ока ім. В.Філатова і Одеського медичного інституту ім. М.Пирогова, присвячена 80-річчю з дня народження і 60-річчю наукової, лікарської і громадської діяльності В.Філатова. Брали участь лікарі різних спеціальностей з усіх союзних республік, а також зарубіжні вчені. Всього 450 чоловік.

25 – 28 травня   1957   (субота – вівторок)  -  Київ. Проходив перший республіканський фестиваль молоді. В ньому брали участь більше 3 тис. представників колективів художньої самодіяльності 26 областей України, Києва і Севастополя.

25 травня   1960   (середа)  -  В Україні розпочався тиждень узбецької літератури.

25 травня   1961   (четвер)  -  Повідомлялося, що у зв’язку із 100-річчям з дня смерті Т.Шевченка в Ягеллонському університеті в Кракові відбулась наукова конференція, присвячена пам’яті великого поета.

25-26 травня   1963   (субота-неділя)  -  Відбувся VІІ з’їзд Об’єднання українських жінок у Німеччині. Учасники з’їзду заслухали звіти управи та делегаток від осередків, прослухали доповідь Н.Полонської-Василенко “Українська жінка в минулому і сучасному”. Новим головою об’єднання обрано О.Сулиму-Бойко.

25 травня   1964   (понеділок)  -  м. Київ. У Державному академічному театрі опери та балету УРСР ім. Т.Шевченка відбулася прем’єра опери Г.Майбороди “Тарас Шевченко” (режисер В.Скляренко).

25 травня   1965   (вівторок)  -  м. Сімферополь. Закінчився 2-денний семінар лекторів-атеїстів, під час якого присутні прослухали лекції та переглянули фільми на антирелігійну тематику.

25 травня   1968   (субота)  -  м. Коростень (Житомирська область). Став до ладу найбільший в області механізований молочний завод.

25 травня   1972   (четвер)  -  Відбувся пленум ЦК КПУ. П.Шелеста увільнено від посади першого секретаря. Приводом послужило звинувачення у “націоналізмі” його книги “Україна наша Радянська”.

25 травня   1972   (четвер)  -  Пленум ЦК КПУ прийняв постанову “Про завдання партійних організацій республіки по виконанню постанови травневого (1972 р.) Пленуму ЦК КПРС “Про обмін партійних документів” з метою зростання керівної ролі Компартії, поліпшення діяльності парторганізацій та їх впливу на всі сфери суспільного життя.

25 травня   1972   (четвер)  -  Президія Верховної Ради УРСР постановила скликати третю сесію Верховної Ради УРСР восьмого скликання 8 червня 1972 р. в м. Києві.

25 травня   1973   (п’ятниця)  -  ЦК КПРС і КПУ, Рада міністрів СРСР і УРСР привітали учасників створення Запорізької ДРЕС з уведенням у дію першої черги електростанції на проектну потужність 1200 тис. кВт.

25 травня   1973   (п’ятниця)  -  Президія Верховної Ради УРСР видала указ “Про затвердження Положення про комісії по боротьбі з пияцтвом Української РСР”, у якому регламентувалися завдання комісій, порядок організації і проведення роботи, їх обов’язки і права. Зазначалося, що комісії утворюються при виконкомах районних, міських, обласних рад і при Раді міністрів УРСР. У питаннях, віднесених до їх компетенції, вони приймали постанови, обов’язкові для установ, організацій, службових осіб та громадян. Комісії розробляли і здійснювали заходи із запобігання пияцтва, алкоголізму і правопорушень, які вчинялися під впливом алкоголю; контролювали діяльність медичних витверезників; перевіряли в установах і організаціях стан роботи із боротьби з пияцтвом; перевіряли додержання підприємствами торгівлі і громадського харчування встановлених правил торгівлі спиртними напоями.

25 травня   1978   (четвер)  -  Президія Верховної Ради УРСР прийняла Указ “Про ратифікацію конвенції про заборону воєнного, або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище”.

25 травня   1983   (середа)  -  Відбулася панахида на могилі Симона Петлюри (народився 23 травня 1879 р. – вбито 25 травня 1926 р.) у день та годину його смерті (25 травня о 14 годині 35 хвилин). Були присутні Голова Проводу українських націоналістів М. Плавюк, ветерани Українського національного руху Канади та США тощо.

25 травня   1984   (п’ятниця)  -  Повідомлялося про неопублікований указ президії Верховної Ради УРСР, яким заборонялось радянським громадянам запрошувати до себе в гості чужинців, давати їм приміщення або надавати інші послуги. Указ передбачав адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 50 до 100 руб. (як для громадян, так і для офіційних осіб), а також кримінальну відповідальність.

25 травня   1984   (п’ятниця)  -  Київ. Відбулися збори партійно-господарського активу України, на яких розглядалося питання про завдання партійних, радянських і господарських органів республіки по дальшому підвищенню стабільності виробництва зерна та інших сільськогосподарських культур і виконанню рекомендацій, висловлених на Всесоюзній економічній нараді з проблем агропромислового комплексу.

25 травня   1984   (п’ятниця)  -  Указ президії Верховної Ради УРСР “Про нагородження Криворізького російського театру драми і музичної комедії імені Т.Г.Шевченка Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР” за успіхи в розвитку радянського театрального мистецтва та в зв’язку з 50-річчям з дня заснування.

25 травня   1986   (понеділок)  -  У Монреалі, Торонто та в інших канадських містах, де компактно проживають громадяни українського походження, українською діаспорою були проведені заходи у зв’язку з 60-річчям трагічної смерті Симона Петлюри.

25 травня   1987   (понеділок)  -  Нью-Йорк. У штаб-квартирі ООН був проведений День УРСР, присвячений 70-річчю Жовтневої революції. Постійний представник УРСР при ООН Г.Удовенко розповів про досягнення республіки в соціально-економічному і культурному розвитку за роки радянської влади. У рамках традиційного весняного кінофестивалю соціалістичних країн було показано художній фільм кіностудії ім. О.Довженка “І в звуках пам’ять відгукнеться” про українського композитора М.Лисенка. Була також відкрита фотовиставка про УРСР.

25 травня   1987   (понеділок)  -  100-річчя від дня народження С.Ковпака (7.06.1887, с. Котельва, нині смт Полтавської області – 11.12.1967, м. Київ) - українського державного і громадського діяча, двічі Героя Радянського Союзу, одного з перших організаторів партизанського руху в Україні, командира партизанського з’єднання. У цей день у Сумській області відкрито пам’ятний знак “Партизанське поле” поблизу Спадщанського лісу, де в роки Великої Вітчизняної війни зародилося перше в Україні з’єднання народних месників, організатором і командиром якого був С.Ковпак.

25 травня   1989   (четвер)  -  Опублікована стаття ужгородського кореспондента про погіршення екологічної ситуації у цьому місті. Так, наприклад, за кількістю шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу, порівняно невеликий Ужгород зрівнявся з такими промисловими містами, як Жданов, Кіровоград, Херсон, Житомир, у два-три рази перевищив Дніпродзержинськ, Севастополь, Керч, Нікополь. У дедалі більших масштабах забруднюються джерела водопостачання – дериваційний канал від річки Уж та Минайський водозабір, отже погіршала якість питної води. Старі парки, сквери, сади зникають, а нових поки що немає.

25 травня   1991   (субота)  -  Київ. Відбулося зіткненням віруючих греко-католицької та православної релігійних громад за право вести молебень в Андріївській церкві. Дозвіл від міськвиконкому мала УГКЦ.

25-28 червня   1991   (вівторок-п’ятниця)  -  Вінниця. Відбувся бізнес-з'їзд і комерційна виставка товарів виробництва німецької промисловості.

25 травня   1992   (понеділок)  -  Президент України Л.Кравчук видав указ "Про свято День прикордонника". Встановлено, що 4 листопада щорічно це свято відзначається.

25 лютого- 28 березня   1994   (пятниця-понеділок)  -  У містах південної та східної України і Криму відбувалося гастрольне турне лауреатів фестивалю української естрадної пісні "Червона рута-93".

25 травня   1994   (середа)  -  Президент України Л. Кравчук видав указ "Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність". Спрямовувався на захист прав інвесторів та інших учасників фондового ринку України. Установлювалось, що випуск цінних паперів може здійснюватись як у паперовій, так і в безпаперовій формі (у вигляді записів в електронних базах даних). Утворювався Депозитарій державних цінних паперів у формі відкритого акціонерного товариства. Указ затвердив положення про діяльність з обліку прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність, яке визначило основні поняття, що використовуються під час діяльності з обліку прав власності, порядок здійснення державного контролю за веденням реєстрів власників іменних цінних паперів та депозитарною діяльністю.

25-27 травня   1994   (середа-п'ятниця)  -  У Бельгії та Нідерландах перебував міністр оборони України В. Радецький. Український міністр взяв участь у зустрічі глав військових відомств держав-учасниць Ради Північноатлантичного співробітництва, побував у штабі обєднаного командування збройними силами НАТО в Європі. В. Радецький вручив заступнику секретаря Північноатлантичного союзу С. Баланчіно презентаційний документ, який визначав галузі співпраці України з державами НАТО у рамках програми "Партнерство заради миру".

25-29 травня   1994   (середа-неділя)  -  У Пущі-Озерній під Києвом відбулась конференція Міжнародного консорціуму університетів.

2-5 травня   1995   (вівторок - середа - четвер - п)  -  Президент України Л.Кучма здійснив державний візит в Італійську Республіку та Ватикан. В ході візиту підписано Договір про дружбу і співробітництво між Україною та Італійською Республікою. У Ватикані Л.Кучма мав зустріч з Папою Римським Іоаном Павлом ІІ. Президент взяв участь в урочистому відкритті посольства України в Італії.

25 травня   1996   (субота)  -  Київ. На Михайлівській площі під час святкувань Дня міста урочисто відкрито пам'ятник княгині Ользі , св. Андрію Первозванному, просвітникам Кирилові та Мефодію. (Пам'ятник був споруджений у 1911 р. за проектом скульптора Івана Кавалерідзе і зруйнований у 1930-ті роки.).

25-26 червня   1996   (вівторок, середа)  -  Відбувався офіційний візит Президента України Л.Кучми в Республіку Польща. Підписана Спільна Декларація Президента України і Президента Республіки Польща.

25 травня   1998   (понеділок)  -  Кабінет міністрів України затвердив положення про Комісію з питань координації приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України.

25 травня   1998   (понеділок)  -  На спільному українському-корейському підприємстві "АвтоЗАЗ-ДЕУ" в Запорізькій області розпочато випуск автомобілів "Таврія-нова", "Ланос", Нубіра", "Леганза".

25 травня   1999   (вівторок)  -  Президент України своїм указом затвердив положення про книжкову серію "Президентська бібліотека: духовні першоджерела України".

25-30 вересня   1999   (субота - четвер)  -  В Україні відбувалися Дні культури Російської Федерації.

25-26 лютого   2000   (п'ятниця - субота)  -  В Одесі відбулась конференція Асоціації болгарських товариств і організацій України. Відзначено, що по Україні відкрито чотири ВУЗи і педучилище з болгарською мовою навчання, гімназію на Одещині та українсько-болгарський ліцей у Запорізькій області.

25 травня   2000   (четвер)  -  Міністр закордонних справ України Б.Тарасюк взяв участь у засіданні Ради Північноатлантичного партнерства, що відбулося у Флоренції.

25 травня   2000   (четвер)  -  У Будапешті відбулось робоче засідання проектного комітету дунайської комісії з плану організації відновлюваних робіт для налагодження судноплавства на всьому протязі р. Дунай. Створено проект "Розчищення фарватеру Дунаю" вартістю 24,1 млн. євро. Фінансування 85% цієї суми взяла на себе Європейська комісія, 15% - країни, члени Дунайської комісії. Україна сприяла прийняттю рішення про рівноправну участь югославських компаній у очисних роботах.


Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Етичний кодекс ученого України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

Europeana

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

Index Copernicus

EBSCO. Journal & e-Package Services