Інститут історії України НАН України

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ (1936-2015)

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

НОВИНИ З КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

RSS-стрічкиRSS
Отримувати новини порталу на e-mail:


Delivered by FeedBurner

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

Події за

Матеріали розділу генеруються автоматично на базі серії довідників 'Україна: хроніка подій ХХ століття'. На разі до календаря “підключено” лише частину хронікального масиву. Робота над наповненням бази календаря триває.


19 (6) квітня   1916   (середа)  -  Російський імператор затвердив Закон про прибутковий податок, згідно з яким встановлено прогресивну шкалу оподаткування; мінімальну суму, з якої починав стягуватися податок, встановлено у розмірі 850 руб.

19 (6) квітня   1918   (п’ятниця)  -  ЦВК рад України звернувся до робітників і селян з Маніфестом, в якому зазначав, що “відроджуються найгірші часи миколаївського режиму”, в т.ч. влада поміщиків, капіталістів. Ліквідуються завоювання робітників і селян.

19 (6) квітня   1918   (п’ятниця)  -  Рада народних міністрів дала згоду на те, щоб Державне хлібне бюро почало заготовку хліба для Німеччини і Австрії, хоча законопроект про нього ще не затверджений, та ухвалило виділити для цього потрібні кошти. У відповідь на лист німецького посла фон-Мумма відносно Чорноморського флоту, РНМ підтвердила, що останній оголошено флотом УНР і не виступатиме проти військових сил Німеччини і що вона просить німецькі військові власті допомогти у боротьбі з більшовицькими елементами, що захопили кораблі. Флотові дати наказ – не виступати проти німецьких військ. Підтверджено, що М.Порш призначений головою мирної делегації, що мала вести переговори з РСФРР. РНМ заслухала і питання про польські легіони. Міністри військовий і внутрішніх справ повідомили, що ними вжиті заходи до повного їх роззброєння з залученням місцевого населення.

19 (6) квітня   1918   (п’ятниця)  -  Мала рада на своєму засіданні прийняла перероблений законопроект про надання міністерству внутрішніх справ кредиту для видачі ссуд земським і міським самоуправлінням та законопроект про випуск розмінних марок Державної скарбниці.

19 (6) квітня   1918   (п’ятниця)  -  Опублікована постанова Головного земельного комітету України, прийнята ним після заслуховування і аналізу доповідей з місць і з’ясування суті перешкод, які виникали в роботі земельних комітетів в процесі впровадження в життя земельного закону Центральної Ради і проведення посівної. Велике значення надавалося попередженню втручання у земельні справи місцевих адміністрацій та військової влади, “як чужоземної, так і української”. Постанова схвалювала тверду позицію щодо переведення в життя земельного закону 18 січня 1918 р. міністром земельних справ М.Ковалевським.

19 (6) квітня   1918   (п’ятниця)  -  “Маніфест до робітників і селян України” – звернення ЦВК рад України і Народного секретаріату до робітників і селян України із закликом до згуртування сил навколо радянського уряду для боротьби проти австро-німецьких окупантів та Центральної Ради, прийнятий на Таганрозькій сесії ЦВК рад за дорученням 2-го Всеукраїнського з’їзду рад. Невідкладним завданням радянської влади визнавалося надання ідейної, організаційної і технічної допомоги повстанню робітників і селян проти Центральної Ради та окупантів. Опублікований 20(7) квітня 1918 р. в газеті “Вестник Украинской Народной республики”.

19-20 (6-7) квітня   1918   (п’ятниця-субота)  -  У Таганрозі за умов австро-німецької окупації України відбулась нарада більшовиків за участю членів більшовицької фракції ЦВК рад України, Народного секретаріату, окремих представників лівих елементів УПСР та УСДРП (71 особа). В умовах гострих незгод нарада на пропозицію М.Скрипника ухвалила створити окрему від РКП(б) Компартію України. Ця акція М.Скрипника та більшістю учасників наради розглядалася як формальний крок, спрямований на збереження Брестського миру. Нарада виробила заходи до відновлення і зміцнення більшовицьких організацій і підготовці під їх керівництвом повстання проти окупантів і гетьманської влади. Конференція обрала Організаційне бюро по скликанню Першого з’їзду КП(б)У, ухвалила рішення про назву республіканської партійної організації – Комуністична партія (більшовиків) України. Наголошувалося, що КП(б)У має роз’яснити масам залежність успіху цього повстання від збереження і зміцнення радянської влади в РСФРР і “дальшого розвитку світової соціалістичної революції”!

19 квітня   1919   (субота)  -  Рівне. Вийшов перший номер газети “Українська справа”, заснованої опозиційною Українською народно–республіканською партією. У ньому містилася критика на адресу декларації уряду Б.Мартоса від 12 квітня.

19 квітня   1920   (понеділок)  -  Генічеськ, Мелітопольського повіту, Олександрівської губернії. Вступ до міста частин Червоної армії.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про меншовиків. Ухвалено скласти трійку в складі Д. Лебедя від ЦК КП(б)У, В. Єрмощенка – від ВУЦВК, Рославця – від ВУЧК для перегляду списку меншовиків, що прибули з Донбасу для того, щоб терміново звільнити неактивних членів РСДРП з робітників. Трійці також поставлено за обов’язок з’ясувати питання про меншовика Гроссмана. Секретаріату ЦК КП(б)У доручено зібрати матеріали про контрреволюційну діяльність меншовиків. Питання про роботу меншовиків у профспілках запропоновано перенести на наступне засідання політбюро ЦК КП(б)У.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Олександрівськ. Відбувся масовий мітинг протесту робітників і червоноармійців за участю членів урядів УСРР та РСФРР Х. Раковського, М. Фрунзе, М. Бухарина проти антирадянської політики Антанти.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Павлоградський повіт Катеринославської губернії. До органів радянської влади з’явилися з повинною вояки збройних загонів отаманів Мирного, Цимбала та Євдокима.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП)б)У прийняло постанову про ставлення до ЄКП. Ухвалено дотримуватися циркуляра ЦК РКП(б) (Див. „ Известия ЦК РКП(б)” № 25).

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У запропонувало ЦК РКП(б) вжити заходів, щоб жінвідділ при ЦК РКП(б) припинив безпосередні зносини з губернськими відділами КП(б)У поза жінвідділом ЦК КП(б)У.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло до відома постанову оргбюро ЦК РКП(б) про відмову задовольнити клопотання ЦК КП(б)У про створення українського відділу при ЦК РКП(б).

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП)б)У прийняло постанову про еміграцію євреїв. Ухвалено не перешкоджати еміграції таких категорій євреїв: дружинам, що виїжджали з неповнолітніми дітьми до своїх чоловіків; батькам, що їхали на утримання своїх дітей; непрацездатним громадянам взагалі, що від’їжджали на утримання родичів; особам жіночої статі, родини яких отримували дозвіл на виїзд, або знаходилися за кордоном. Наркомзаксправ та ВУЧК також запропоновано посилити нагляд за недопущенням пересування населення до кордонів з метою еміграції. В той же час рекомендовано прийняти до відома заходи, розроблені єврейським відділом ЦК КП(б)У щодо забезпечення безпеки емігрантів, що накопичилися на румунському кордоні, та впродовж їх шляху до місця призначення.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняв постанову про дозвіл вільного обміну, продажу та купівлі товарів сільськогосподарського, фабрично-заводського та кустарного виробництва. За цим декретом не заборонявся обмін, продаж та купівля населенням продуктів сільського господарства, що залишились у селян після виконання продовольчого податку, причому право купівлі і збуту поширювалося й на вироби фабрично-заводської та кустарної промисловості.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР залишила за собою право визначення матеріалів і виробів, обмін і торгівля якими заборонялася. Купівля і продаж дозволялися кооперативним об’єднанням та окремим громадянам. Усі товари, що виготовлялися державними підприємствами, за виключенням тих, що надавалися робітникам як натуральні премії, мали здаватися до Наркомпроду УСРР, але не могли використовуватися цими підприємствами для торговельних операцій.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У схвалило проекти декретів Наркомпроду УСРР про збереження сільського господарства; про порядок вільного товарообміну та про торбарство. До останнього декрету було внесено зміни. Наркомпроду було запропоновано зняти загороджувальні загони з залізниць для попередження незаконного користування залізницях, а уряду опублікувати відповідний декрет. Вирішено поширити на територію УСРР декрет РНК РСФРР про незаконні поїздки по залізницям, застосовуючи до його порушників ув’язнення в концентраційних таборах строком на п’ять років. Запропоновано звернутися з клопотанням до ЦК РКП(б) про термінове припинення відрядження селян в УСРР для хлібозаготівель. Визначено строк вільного вивозу хліба для російських мішечників, що знаходилися на території УСРР, до 26 квітня. Заборонено в’їзд на територію Олександрівської губернії. Для його попередження військовому командуванню та ВУЧК запропоновано надати військову силу, відповідно з дислокацією військ, у розпорядження трійки по охороні доріг.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла декрет про скорочення продовольчої розкладки у зв’язку з початком посівної кампанії. З метою розвитку городництва, птахівництва, бджільництва та збереження робочої худоби скасовано продовольчу розкладку на овочі, крім картоплі, а також на мед, птицю, робочих волів. З губерніями, які виконали розкладку, запропоновано терміново організувати товарообмін.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР дозволила особам, які проводили обмін і закупку на комісійних засадах, за дорученням продорганів, в межах обов’язків, які вони брали на себе, відкривати закупівельні та обмінні контори та склади. Ці контори та склади мали контролюватися продовольчими органами та бути зареєстрованими в місцевих споживчих товариствах. Торгівля на ринках і з лотків мала регулюватися виконкомами, згідно з інструкціями Наркомпроду, погодженими з Наркомвнусправом.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про охорону племінної худоби”.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Миколаївська губернія. Організовано товарообмінні пункти у Бреславі, Новій Воронцовці, Снігерівці та Херсоні Мелітопольського повіту; Алешках, Голій Пристані, Складовську, Кохановці, Хорлах – Дніпровського; Новому Бузі, Очакові, Миколаєві – Миколаївського.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про полегшення переходу робітників і службовців з одного підприємства на інше”. Такий перехід дозволявся, коли це зумовлювалося серйозними побутовими, сімейними та виробничими обставинами, без порушення нормального ходу виробництва.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про основний товарний фонд для робітників. Ухвалено виокремити такий фонд для ударних районів: Києва, Одеси, Миколаєва, Харкова Катеринослава та Донбасу. Врахувати Донбас як першу та другу групу споживачів.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило уповноваженим Наркомпоштелю РСФРР при РНК УСРР Трофімова, а Білова – його заступником.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняв постанову “Про селянські будинки” як центри політико-освітньої роботи на селі.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про будинки відпочинку робітників”.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про забезпечення робітників і службовців, що відправлялися на курорти, в санаторії та будинки відпочинку”. Їм належало наперед виплачувати місячну заробітну плату та видавати кошти для оплати квитків. Під час проїзду вони мали забезпечуватися гарячою їжею.

19 квітня   1921   (вівторок)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про відпустки для робітників та службовців”. Для працівників найманої праці встановлювалися щорічні оплачувані відпустки протягом двох тижнів. Для робітників-підлітків у віці до 18 років та дорослих робітників, які працювали на шкідливому виробництві, надавалися додаткові двомісячні відпустки.

19 квітня   1922   (середа)  -  Харків. ВУЦВК ухвалив інструкцію “Членам Всеукраїнської комісії незаможних селян”, яка визначала права і обов’язки членів комнезамів.

19 квітня   1922   (середа)  -  Харків. ВУЦВК прийняв постанову “Про відбудову і зміцнення селянського господарства в Україні”. Ухвалено створення товариства по відбудові сільського господарства України (“Селодопомога”). Мета товариства – надання кредитної і позичкової допомоги бідняцько-середняцьким селянським господарствам, у першу чергу – колективним.

19 квітня   1924   (субота)  -  Сімферополь. На акціонерних засадах організовано курорт у районі Ласпі. Для влаштування курорту передано дачі професорів і письменників, які емігрували за кордон, у тому числі дачі П. Мілюкова і О. Купріна. Головними пайщиками курорту були профспілки.

19 квітня   1928   (п’ятниця)  -  Москва, м. Політбюро ЦК ВКП(б) видало постанову про хлібозаготівлі. Констатувалося падіння темпів хлібозаготівель.

19 квітня   1928   (п’ятниця)  -  Харків, м. Відбулося засідання політбюро ЦК КП(б)У. Учасники обговорили питання про хід хлібозаготівель. Ухвалено відрядити на місця уповноважених по хлібозаготівлях.

19 квітня   1928   (п’ятниця)  -  Харків, м. РНК УСРР видав постанову “Про скасування Всеукраїнського і місцевих комітетів порятунку на водах”. Ухвалено скасувати вищезазначені організації; передати їхнє майно Наркомату шляхів сполучення УСРР; зосередити справу рятування на воді у товариствах порятунку; покласти загальне керівництво і нагляд за діяльністю останніх на НКШС УСРР.

19 квітня   1928   (п’ятниця)  -  Харків, м. Постановою РНК УСРР затверджено “Положення про Вищий гідротехнічний комітет при Народному комісаріаті земельних справ УСРР”. Метою Комітету проголошено „регулювання діяльності урядництв, установ та підприємств УСРР у справі розроблення та здійснення гідротехнічного будівництва”, „розгляд і затвердження проектів гідротехнічних робіт”.

19 квітня   1928   (п’ятниця)  -  Харків, м. НКВС УСРР видав постанову „Про права та обов’язки домоуправлінь та домовласників”. Документ визначав права та обов’язки домоуправлінь та домовласників у таких сферах: військовій; допомоги іншим урядовим органам у випадках, передбачених законодавством; внутрішньо-адміністративній; зберігання житлових помешкань; господарській; експлуатації домоволодіння.

19 квітня   1928   (п’ятниця)  -  Харків, м. Постановою НКВС УСРР затверджено „Інструкцію про порядок відкриття закладів для платної гри”.

19 квітня   1929   (п’ятниця)  -  Харків, м. Секретаріат ВУЦВК затвердив Акт спеціальної комісії про передачу урочища Рубеж Коростенської округи до складу Білоруської СРР. Ухвалено розформувати Баласновський, Великобучанський райони Полтавської округи і передати ці території до сусідніх районів. Секретаріат ВУЦВК затвердив також рішення про скасування Криничанського району Дніпропетровської округи та про введення його території до складу Кам’янецького району тієї ж округи.

19 квітня   1929   (п’ятниця)  -  Харків, м. Інститут ім. Т.Шевченка оголосив про початок роботи по збиранню сучасних міських пісень – “блатних, матроських, солдатських, соромітських” та ін. Серед записаних етнографами пісень – “Коломбіна”, “Бублички”, “Кирпичики”, “Чайка”, “Танго” та ін.

19 квітня   1929   (п’ятниця)  -  Харків, м. При Культвідділі ВЦРПС відбулася Всеукраїнська нарада з питань фізкультури і спорту. Учасники обговорили стан і перспективи фізкультурної роботи на Україні, заслухали доповіді про налагодження взаємин рад фізкультури, про роль фізкультури у боротьбі з захворюваннями, інформацію газети “Пролетар” та ін.

Квітень, 19   1932   (вівторок)  -  Харків. Записка В. Чубаря С. Косіору про одержання з Москви дозволу на видачу насіннєвої позики в розмірі 6 тис. т проса та 6 тис. т гречки, а також продовольчої допомоги колгоспникам в обсязі 3 тис. т проса

Квітень, 19   1933   (середа)  -  Політбюро ЦК ВКП(б) виділило 16,3 млн крб. для утримання апарату службовців Державної комісії з визначення врожайності, а також заслухало звіт голови Комітету по заготівлях при РНК СРСР М. Чернова

Квітень, 19   1933   (середа)  -  Повідомлення політсектора Донецького облземвідділу Донецькому обкому КП(б)У. Про випадки людоїдства в колгоспах «Карла Маркса», «Комінтерну», «Червоний хлібороб», «Нове життя», «Сталіна», «Червоний прапор», у яких протягом березня померло 578 осіб, з них 218 дітей, 182 похилого віку, 189 працездатних, у с. Плещане Старобільської МТС померло 54, в с. Шульгинка 96 селян

19 квітня   1939   (середа)  -  Київ. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання про відрядження слухачів до вищої школи НКВС СРСР. Ухвалено зобов’язати ОКП до 1 серпня 1939 р. провести відбір і представити на затвердження ЦК КП(б)У список осіб для зарахування на навчання (з числа членів або кандидатів у члени ЦК ВКП(б), членів ЛКСМУ віком до 30 років, з незакінченою вищою освітою). Затверджено рознарядку надсилання кількості кандидатів по містах: Київ, Сталіно, Харків, Дніпропетровськ – по 20, Ворошиловград – 15, Миколаїв, Одеса – по 10, Запоріжжя, Суми, Полтава, Чернігів – по 5, Кіровоград, Житомир, Вінниця, Кам’янець-Подільський – по 3 особи та ін.

19 квітня   1939   (середа)  -  Київ. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання про постанову ЦК ЛКСМУ, Наркомзему і Наркомрадгоспів УРСР від 16 квітня 1939 р. і визнало її помилковою. Ухвалено опублікувати в пресі наступне повідомлення: „Постанова ЦК ЛКСМУ, Наркомзему і Наркомрадгоспу УРСР від 16 квітня 1939 р. „Про соціалістичне змагання комсомольських організацій колгоспів, радгоспів, МТС за високий урожай і розвиток тваринництва в другому році Третьої Сталінської п’ятирічки” відміняється, як таке, що перекручує принципи керівництва соціалістичним змаганням”.

19 квітня   1939   (середа)  -  Москва. Відбулося урочисте засідання з нагоди 80-ти річчя класика єврейської літератури Шолом-Алейхема. На святкування запрошена делегація з України у складі 18 осіб, у тому числі відомі поети П.Панч, Д.Гофштейн, І.Фефер та ін.

19 квітня   1939   (середа)  -  Переяслав. 17-19 квітня на батьківщині Шолома-Алейхема тривали святкування, приурочені до 80-ї річниці з дня народження письменника. На підприємствах, в установах і школах міста відбулися урочисті збори, проведені лекції, бесіди про життя і творчість класика єврейської літератури. 17 квітня у Будинку культури відбулися урочисті збори, на які зібралося близько 500 осіб. Актори Державного єврейського театру представили постановку п’єси “Тев’є дер мілхікер”, свою майстерність продемонструвала також Державна єврейська хорова капела “Євоканс”.

19 квітня   1942   (неділя)  -  У Москві відбувся мітинг на захист дітей від гітлерівських злочинів, де вироблено звернення до всіх жінок світу з закликом охопити турботою дітей-сиріт.

19 квітня   1942   (неділя)  -  З Ровного до Німеччини відправився транспорт з 263 сільськогосподарськими робітникам, до якого передбачалося в Дубно посадити ще 800 завербованих місцевих робітників.

19 квітня   1943   (понеділок)  -  Державний Комітет Оборони прийняв постанову про план будівництва та нарощування потужностей чорної металургії та про шахтне будівництво Наркомвугілля в 1943 р.

19 квітня   1943   (понеділок)  -  Комісар Кривого Рога оголосив про ліквідацію театральних груп, окрім міського театру, конфіскацію їх майна та покарання грошовим штрафом та тюрмою кожного з театральних груп, які без дозволу будуть давати театральні або інші постанови.

19 квітня   1943   (понеділок)  -  Тернопільська область. Нацисти ліквідували гетто в Борщові, близько 800 жертв.

19 квітня   1943   (понеділок)  -  Державний Комітет Оборони прийняв постанову про план будівництва та нарощування потужностей чорної металургії та про шахтне будівництво Наркомвугілля в 1943 р.

19 квітня   1944   (середа)  -  На Ворошиловградщині на місяць раніше строку здано в експлуатацію шахти №4 і №6 тресту „Серговугілля” (Кадіївка).

19 квітня   1944   (середа)  -  Колгоспи п’яти лівобережних областей України почали сівбу каучуконосної рослини кок-сагизу.

19 квітня   1944   (середа)  -  Відновив роботу Макіївський державний український музично-драматичний театр.

19 квітня   1944   (середа)  -  Радянська авіація далекої дії зробила черговий наліт на залізничний вузол Львова. В результаті бомбардувань виникло до сорока пожеж.

19 квітня   1945   (четвер)  -  Київ. РНК і ЦК КП(б)У РСР прийняли постанову “Про створення музейного заповідника в м. Чернівцях”.

19 квітня   1945   (четвер)  -  Київ. Видавництво Спілки радянських письменників України випустило ряд творів українських письменників: збірник оповідань О. Копиленка “Невтомне життя”, історичну повість Ф. Бурлаки “Битва на Кодимі”, драматичну поему І. Кочерги “Свіччине весілля”.

19 – 22 квітня   1950   (середа – субота)  -  Львів. Відбулася наукова сесія Інституту історії Академії наук УРСР, присвячена питанню підвищення ідейно-теоретичного рівня праць істориків і завданням у галузі комуністичного виховання трудящих.

19 квітня   1957   (п’ятниця)  -  Москва. ЦК КПРС і Рада міністрів СРСР прийняли постанову “Про державні позики, розміщувані по передплаті серед трудящих Радянського Союзу”. Постанова затверджувала заходи, які планувалось провести щодо державних внутрішніх позик, розповсюджуваних по передплаті серед населення. Суть цих заходів полягала в припиненні, починаючи з 1958 року, випуску нових позик, в наданні державі на 20 – 25 років відстрочки виплат по старих позиках, а також у випуску в цьому році позики, але на значно меншу суму ніж у 1956 році.

19 квітня   1959   (неділя)  -  Кременець. Повідомляється про відкриття в районному історико-краєзнавчому музеї виставки творів члена спілки художників УРСР М. Добронравова. Експонується 59 картин, з них 22 портрети і ескізи до портретів.

19 квітня   1963   (п’ятниця)  -  Президія Верховної Ради УРСР перетворила Державну планову комісію Ради міністрів УРСР з республіканського в союзно-республіканський орган і постановила надалі іменувати її Державна планова комісія УРСР (Держплан УРСР).

19 квітня   1963   (п’ятниця)  -  Президія Верховної Ради УРСР перетворила Державний комітет Ради міністрів УРСР у справах будівництва з республіканського в союзно-республіканський орган і постановила надалі іменувати його Державний комітет у справах будівництва УРСР (Держбуд УРСР).

19 квітня   1963   (п’ятниця)  -  Президія Верховної Ради УРСР перетворила Українську раду народного господарства з республіканського в союзно-республіканський орган.

19 квітня   1963   (п’ятниця)  -  Повідомлялося, що з ініціативи Об’єднання українських письменників “Слово” та УВАН в Америці створено комітет увічнення пам’яті Т.Осьмачки на чолі з Г.Костюком. Комітет ставив за мету побудувати пам’ятник поету, зібрати у ВУАН в Америці та опрацювати літературну спадщину поета, підготувати і видати повне видання творів Т.Осьмачки, видати збірник пам’яті поета.

19-21 квітня   1963   (п’ятниця-неділя)  -  м. Париж (Франція). Відбувся установчий з’їзд-конгрес Союзу українських студентів у Європі, метою якого було консолідувати українське студентство і створити європейську організацію українського студентства для координації праці окремих громад. Після обговорення становища української молоді в Європі делегати створили Союз українських студентів в Європі на чолі з Ф.Татарчуком.

19 квітня   1964   (неділя)  -  м. Чикаго (США). Українська громада відзначила 25-річчя проголошення державної самостійності Карпатської України святковою академією.

19 квітня   1964   (неділя)  -  УВАН і Світова федерація українських жіночих організацій відзначили 100-річчя з дня народження О.Кобилянської. Під час урочистостей присутні заслухали доповідь Н.Пазуняк “Психічне формування Ольги Кобилянської” та декламації творів письменниці.

19 квітня   1967   (середа)  -  м. Київ. Завершився тиждень французьких фільмів.

19 квітня   1972   (середа)  -  м. Київ. У зв’язку з відкриттям у місті виставки “Зроблено у Польщі” прибула польська делегація, очолювана заступником голови Ради міністрів ПНР К.Ольшевським.

19 квітня   1979   (четвер)  -  Штат Індіана, США. Киянин І. Кучерявий виграв золоту медаль у фехтуванні на шпагах на чемпіонаті світу серед юніорів в американському місті Саут – Бенд.

19 квітня   1980   (субота)  -  В Україні відбувся Всесоюзний комуністичний суботник, присвячений 110-й річниці з дня народження В. Леніна. В ньому взяли участь близько 30 млн. осіб, з яких 12 млн. працювали на своїх робочих місцях. Вироблено промислової продукції на 146,2 млн. руб. Металурги республіки виплавили в цей день понад план 2,7 тис. т сталі, 2 тис. т чавуну – шахтарі видали на-гора 586 тис. т вугілля. Видобуто 21,7 тис. т марганцевої руди. В складних погодних умовах трудівники сільського господарства засіяли 385 тис. га зерновими, технічними та ін. культурами.

19 квітня   1984   (четвер)  -  В м. Новоукраїнка Кіровоградської області відкрився новий гастроном з сучасним торговельним обладнанням. Відпуск товарів організовано за методом самообслуговування.

19 квітня   1985   (п’ятниця)  -  Повідомлялося про завершення міжнародного турніру з акробатики, який проходив у м. Вільнюсі. Чемпіони світу кияни Сергій Чижевський і Валерій Ляпунов були найсильнішими в усіх видах програми.

19 квітня   1986   (субота)  -  Проведення всесоюзного ленінського суботника. Згідно повідомлення республіканського штабу по підготовці і проведенню суботника, в Україні в суботнику взяли участь 29,4 млн. осіб, з них 12,6 млн. трудились на робочих місцях. Вироблено промислової продукції на 244,5 млн. руб. У фонд дванадцятої п’ятирічки перераховано 36,9 млн. руб.

19 квітня   1991   (п’ятниця)  -  Після важкої тривалої хвороби помер колишній міністр сільського господарства УРСР М.Хорунжий.

19 квітня   1991   (п’ятниця)  -  У Києві перебував посол Франції в СРСР Б.Дюфурк. Гість мав зустріч з головою Верховної Ради УРСР Л.Кравчуком, головою Кабінету міністрів УРСР В.Фокіним, першими секретарем ЦК КПУ С.Гуренком. Посол цікавився позицією України стосовно нового Союзного договору.

19 квітня   1994   (вівторок)  -  У Ганновері (ФРН) відкрилася найбільша у світі промислова виставка "Ганновер Мессе-94". Вперше свою експозицію на виставці представила Україна.

19 квітня   1994   (вівторок)  -  Відбулася надзвичайна сесія Севастопольської міськради, яка затвердила бюлетень для опитування серед жителів міста: "Чи ви за статус Севастополя як головної бази ЧФ Російської Федерації"

19 квітня   1994   (вівторок)  -  Встановлено ділові контакти між територіально-виборчим об'єднанням автотранспорту в Донецькій області й представниками транспортно-експедиційної фірми "ЛКВ-Вальтер" (Австрія)

19-20 квітня   1994   (вівторок-середа)  -  У Делі з офіційним візитом перебував міністр закордонних справ України А. Зленко. Український міністр мав зустріч з президентом Індії Шанкаром Даял Шарма, прем'єр-міністром Індії П.В. Нарасімхою Рао та мМіністром закордонних справ країни Дінешем Сингхом. За підсумками переговорів було підписано низку документів з питань політичної, економічної та науково-технічної співпраці.

19 квітня   1995   (середа)  -  Кабінет міністрів України прийняв постанови : "Про розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг"; "Про розмір стипендій для молодих вчених".

19-20 травня   1995   (п'ятниця, субота)  -  Чигирин (Черкаської області). Відбувався Всеукраїнський фестиваль народної творчості, присвячений 400-річчю від дня народження Б.Хмельницького.

19 квітня   1996   (п’ятниця)  -  Президент України Л.Кучма взяв участь у розширеному самміті керівників країн "Великої сімки" з питань ядерної безпеки, що розпочав свою роботу у Москві (Росія).

19 квітня   1996   (п’ятниця)  -  Князівство Андорра визнало незалежність України.

19 квітня   1997   (субота)  -  Верховною Радою України внесено зміни до Закону України "Про систему оподаткування".

19 квітня   1997   (субота)  -  В Обухівському районі Київської області введено в дію ТОВ "Інтерформ" - найпотужніше в Україні підприємство з виробництва поролону.

19 квітня   1997   (субота)  -  Гаага (Нідерланди) . Відбулася зустріч посла України в державах Бенілюксу Б.Тарасюка з Верховним Комісаром ОБСЄ з питань національних меншин М.Ван дер Стулом, котрий дав високу оцінку зваженій політиці керівництва України щодо чисельних етнічних меншин в державі.

19 квітня   1999   (понеділок)  -  Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про недопущення дестабілізації паливно-енергетичного комплексу України".

19 квітня   1999   (понеділок)  -  У Запоріжжі розпочато серійний випуск нової моделі вітчизняного автомобіля ЗАЗ-1103 "Славута".


Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Етичний кодекс ученого України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index