Інститут історії України НАН України

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ (1936-2016)

АВТОРЕФЕРАТИ. ДИСЕРТАЦІЇ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

НОВИНИ З КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

FaceBook Інститут у FaceBook

RSS-стрічкиRSS
Отримувати новини порталу на e-mail:


Delivered by FeedBurner

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

в.о.зав.відділу УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

УДОД Олександр Андрійович (10.05.1957, с. Тарасівка Пологівського р-ну Запорізької обл.) – спеціаліст в галузі укр. історіографії, історії історичної науки та освіти в Україні 1920–30-х рр., дослідник методологічних проблем історичної науки: аксіологічного (ціннісного) підходу, історії повсякденності, психоісторичного підходу. 1974–78 навчався на іст. фак-ті Запорізького держ. пед. ін-ту, 1978–92: вчитель історії, директор школи, зав. райвно; 1992–98 – нач. Дніпропетров. обл. управління освіти, заст. голови облдержадміністрації з політико-правових питань. 1991–94 навчався в аспірантурі Дніпропетров. держ. ун-ту. Канд. дис. «К. г. Гуслистий – історик України» (1994, наук. кер. – д. і. н. М. П. Ковальський). 1998–2000 – докторант Дніпропетров. нац. ун-ту. Докт. дис. «Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу (1920–1930-ті рр.)» (2000). 1993–2001 – доцент, проф. кафедри російської історії Дніпропетров. нац. ун-ту. З 2001 – гол. редактор вид-ва «Ґенеза». 2003–2004 – директор Ін-ту навчальної літератури Мін-ва освіти і науки України. 2002–2006 – пров. н. с. відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст., з 2006 – зав. відділу української історіографії та спеціальних історичних дисциплін Ін-ту історії України НАН України.


ОСНОВНІ ПРАЦІ

Микола Неонович Петровський (1894–1951): Життя і творчий шлях історика. – К., 2005 (у спіавт.)..
Україна: філософія історії. – К., 2003..
Історія осягнення духовності. – К., 2001..
Історія в дзеркалі аксіології: Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу в 1920–1930-х роках. – К., 2000..
Історія і духовність. – К., 1999..
Методическое пособие по истории древнего мира. – Дніпропетровськ, 1998 (у співавт.)..
Управління школою. – Дніпропетровськ, 1998 (у співавт.)..
Політична наука у категоріях, поняттях, схемах та діаграмах. – К., 1998 (у співавт.)..
Кость Гуслистий – історик України. – К., 1998..
Нариси історії Росії з найдавніших часів до сьогодення. – Дніпропетровськ, 1997 (у співавт.)..
Очищення правдою: Відома і невідома Україна в об’єктиві історії ХХ сторіччя. – К., 1993 (у співавт.)..


ЛІТЕРАТУРА

Запорізький національний університет: Ювілейна книга. – Запоріжжя, 2006..
Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 2. – К., 2004..
Професори Дніпропетровського національного університету. – Дніпропетровськ, 2003..
Мицик Ю. Рецензійний огляд // Український археографічний щорічник. – Вип. 5–6. – К., 2001..
Чабан М. Долю народу визначає національний характер // Зоря. – Дніпропетровськ, 2000. – 13 червня..

Удод - Udod - Удод

БІБЛІОГРАФІЯ ТА ТЕКСТИ ВИДАНЬ НА САЙТІ

За запитом “Удод“ знайдено:

Удод О. А., Шевченко А. Ю. Микола Неонович Петровський (1894–1951): Життя і творчий шлях історика. – К.: Генеза, 2005. – 192 с.

Удод О. Діяльність державних архівів України із розширення документної бази дослідження Голодомору 1932–1933 рр. // Архіви України, 2008. – № 3–4. – С. 5–13.

Удод О. Українська історична дидактика: академічний дискурс (До 80-річчя Інституту історії України) / За ред. Валерія Смолія. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2016. ‒ 214 с. ‒ (Студії з інституціональної історії)БІБЛІОГРАФІЯ ТА ТЕКСТИ СТАТЕЙ НА САЙТІ

Олександр Удод   Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам’ять // Краєзнавство. - , 2013. - №3. - c.45 - Повний текст.

Олександр Удод, Михайло Юрій   Методологія історії і гуманітаризація знання // Історіографічні дослідження в Україні. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. - №23. - c.27 - Повний текст.

Валерій Смолій, Олександр Удод, Олексій Ясь   Історія інститутська, історія українська (Ювілейні роздуми з академічної проблематики) // Історіографічні дослідження в Україні. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. - №22. - c.42 - Повний текст.

Олександр Удод   § 1. Історія повсякденності: питання методології та історіографії // Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2010. - №2. - c.39 - Повний текст.

Олександр Удод   Орест Іванович Левицький як організатор української історичної науки // Історіографічні дослідження в Україні. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. - №20. - c.130 - Повний текст.

Олександр Удод   ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ // Краєзнавство. - ТОВ “Видавництво “Телесик”, 2010. - №3. - c.9 - Повний текст.

Удод Олександр   Історична пам'ять в Україні та європейські цінності // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. - №15. - c.10 - Повний текст.

Удод О.А.   До 60-річчя доктора історичних наук професора В.В.Іваненка // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2008. - №1. - c.236 - Повний текст.

Удод Олександр   Дидактика історії як предмет наукових зацікавлень М.І.Костомарова // Історіографічні дослідження в Україні. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. - №18. - c.108 - Повний текст.

Удод О.А.   Всеукраїнський семінар "Актуальні проблеми сучасної української історичної науки та її інтеграція з історичною освітою" // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2007. - №3. - c.228 - Повний текст.

Удод О. А.   До 70-річчя доктора історичних наук, профессора С.В.Кульчицького // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2007. - №1. - c.225 - Повний текст.

Удод О.А.   Розробка проблем теорії та методології історичної науки на сторінках «Українського історичного журналу» (1957-2007 рр.) // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2007. - №6. - c.67 - Повний текст.

Удод Олександр   Історіографія Донецько-Криворізької Радянської Республіки // Регіональна історія України. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. - №1. - c.228 - Повний текст.

Удод О. А.   З.І.Зайцева. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець XIX - початок XX ст.) // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2006. - №6. - c.223 - Повний текст.

Удод О.А.   О.П.Реєнт. Перечитуючи написане // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2006. - №2. - c.223 - Повний текст.

О. Удод   ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ КИЯН В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ (вересень 1941 – листопад 1943): ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. - №15. - c.392 - Повний текст.

Удод О.А.   С.В.Кульчицький. Помаранчева революція // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2005. - №6. - c.220 - Повний текст.

Удод О.А.   Українсько-російські взаємини: історіографічні міркування й роздуми // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2005. - №2. - c.177 - Повний текст.

Удод О.А.   Дидактика історії: яким має бути універсальний підручник з української історії // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2005. - №4. - c.209 - Повний текст.

Удод О.А.   До 60-річчя доктора історичних наук, професора Г.К.Швидько // Український історичний журнал. - Київ, "Варта", 2004. - №3. - c.157 - Повний текст.

Удод Олександр   Житло і побут в структурі повсякденного життя українців (30-ті роки XX ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. - №8. - c.321

Удод О.   СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ В ОЦІНЦІ ПОЛЬСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ІСТОРИКІВ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. - №9. - c.435 - Повний текст.

Удод Олександр   Деформація національно-історичної пам'яті українського народу: 1920-1930-ті роки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. - №7. - c.204

УДОД О.П.   Середня та вища освіта на Україні (кінець ХVІІІ – перша половина XIX ст.) // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1970. - №6. - c.91

УДОД О.П.   Початкова освіта на Україні наприкінці ХVІІІ – в першій половині XIX ст. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1969. - №9. - c.91


Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Етичний кодекс ученого України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

Europeana

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

Index Copernicus

EBSCO. Journal & e-Package Services