Інститут історії України НАН України

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ (1936-2016)

АВТОРЕФЕРАТИ. ДИСЕРТАЦІЇ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

НОВИНИ З КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

FaceBook Інститут у FaceBook

RSS-стрічкиRSS
Отримувати новини порталу на e-mail:


Delivered by FeedBurner

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

керівник сектору досліджень історії Київської Русі

ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ   -   Сектор досліджень історії Київської Русі

ТОЛОЧКО Олексій Петрович (07.06.1963, м. Київ) – дослідник історії Київської Русі, української історіографії XVII ст. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001). 1985 закінчив іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1985–87 – стажист-дослідник, 1987–90 – м. н. с., 1990–91 – н. с. Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Структура князівської влади в Південній Русі в сер. IX – сер. XIII ст.» (1989, наук. кер. – д. і. н. М. Ф. Котляр). З 1991 – зав. відділу Пам’яток української історіографії Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. З 1997 – с. н. с. відділу історії України середніх віків і раннього нового часу; з 2002 – зав. Центру вивчення історії Київської Русі Ін-ту історії України НАН України. Докт. дис. захистив за монографією «“История Российская” Василия Татищева: Источники и известия» (2005).


ОСНОВНІ ПРАЦІ

«История Российская» Василия Татищева: Источники и известия. – М., К., 2005..
Пририсовки зверей к миниатюрам Радзивилловской летописи и проблема происхождения рукописи // Ruthenica. – Т. 4. – К., 2005..
Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3 т. – Т. 1: Українські проекти в Російській імперії. – К., 2004. (у співавт.)..
Kievan Rus’ around the Year 1000 // Europe around the Year 1000 / Еd. by Przemyslaw Urbanczyk. – Warsaw: Wyd. DiG, 2001..
Київська Русь. – К., 1998 (у співавт.)..
Український переклад «Хроніки…» Мацея Стрийковського з колекції О. Лазаревського та історіографічні пам’ятки XVII ст. (Український хронограф і «Синопсис») // ЗНТШ. – Т. CCXXXI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 1996..
Русь: держава і образ держави. – К., 1994..
Дві не зовсім академічні дискусії: Винниченко, Багалій, Грушевський // Археографічний щорічник. – Т. 2. – К., 1993..
Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992..
Roman Mstyslavich’s Constitutional Project of 1203: Authentic Document or Falsification? // Harvard Ukrainian Studies, vol. XVIII, n. 3–4 (Cambridge, Mass., 1994)..
Происхождение хронологии Ипатьевского списка Галицко-Волынской летописи // Paleoslavica, vol. 13, no 1 (Cambridge, Mass., 2005)..
Problems of Religious Legitimization of the Rurikids of Rus // Monotheistic Kingship. The Medieval Variants, ed. by Aziz Al-Azmeh and Janos M. Bak (Budapest, 2004)..
Gdzie i kiedy narodzila sie legenda o Kronikarzu Nestorze? // Zeszyty naukowe Katolickiego Universytetu Lubelskiego, Rok. XLV, nr 1–2 (177–178) (Lublin, 2002)..
Leo Kishka’s Annales sancti Nestoris and Tatishchev’s Chronicles // Paleoslavica, vol. X, no 2 (Cambridge, Mass., 2002)..
Mapping the Lost Capital: Historical Topography of Kiev as an Antiquarian Project // Eighteenth-Century Studies, vol. 35, no 1 (Fall 2001)..


ЛІТЕРАТУРА

.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..

Толочко - Tolochko - Толочко

БІБЛІОГРАФІЯ ТА ТЕКСТИ ВИДАНЬ НА САЙТІ

За запитом “Толочко“ знайдено:

УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ: Нариси в 3-х томах / Інститут історії України НАН України; Редрада: акад. НАН України В. М. Литвин (голова), акад. НАН України І. М. Дзюба, акад. НАН України Я. Д. Ісаєвич, акад. НАН України О. С. Онищенко, акад. НАН України В. А. Смолій, С. В. Кульчицький та ін.; Відп. ред. акад. НАН України В. А. Смолій: Том 1. Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П. УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ / Інститут історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 2004. – 504 с.

Толочко О. П. Краткая редакция Правды Руской: происхождение текста. - К.: Інститут історії України HAH України, 2009. -136 с. - (Ruthenica. Supplementum 1)

Толочко О. П. Русь: держава і образ держави / АН України. Інститут історії України. – К., 1994. – 37 с.

Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К.: Наук. думка, 1992. – 223 с.

Толочко О. П. Русь: держава і образ держави. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1994. – 37 с.

Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: Источники и известия. – М.: Новое литературное обозрение; К.: Критика, 2005. – 544 с.

Толочко О. Замітки з Галицько-Волинського літописання. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 33 с.

Толочко О. Чи була «візантійська реформа» Володимира Святославича? – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 48 с.

Толочко О. Юрій Долгорукий в «Історії Російській» Василя Татищева. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 16 с.

Україна крізь віки. У 13-ти тт. – К.: Альтернативи, 1998–1999. – Т. 4: Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь / НАН України. Інститут археології; Інститут історії України. –. К.: Альтернативи, 1998. – 352 с.

Джерело: http://ukrknyga.at.ua

Толочко А. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке. – К.: Laurus, 2012. – 256 с.

Касьянов Г., Смолій В., Толочко О. Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2013. – 128 с.

Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: Источники и известия. – М.: Новое литературное обозрение; К.: Критика, 2005. – 544 с. – (HISTORIA ROSSICA)

Толочко А. Очерки начальной руси. – Киев; Санкт-Петербург: Лаурус, 2015. – 336 с.

Толочко П. Київська Русь. ‒ К.: Абрис, 1996. ‒ 360 с.БІБЛІОГРАФІЯ ТА ТЕКСТИ СТАТЕЙ НА САЙТІ

Oleksiy Tolochko   ‘Varangian Christianity’ in Tenth-century Rus´ // Ruthenica. Supplementum 4. - Інститут історії України, 2011. - №4. - c.69 - Повний текст.

Ildar Garipzanov, Oleksiy Tolochko   Introduction: Early Christianity on the Way from the Varangians to the Greeks // Ruthenica. Supplementum 4. - Інститут історії України, 2011. - №4. - c.16 - Повний текст.

Толочко О. П.   Так званий «напис Петра Могили» у Софії Київській та дата заснування собору // Український історичний журнал. - К: "Дієз-продукт", 2010. - №5. - c.25 - Повний текст.

Петр Толочко   «Емше, влачаху поверзше ужи за ноги» // Ruthenica. - , 2010. - №0. - c.22 - Повний текст.

Петр Толочко   Историческая топография раннего Киева: реальная и вымышленная // Ruthenica. - , 2009. - №0. - c.183 - Повний текст.

Петр Толочко   «Изломи копье свое» // Ruthenica. - , 2009. - №0. - c.205 - Повний текст.

Алексей Толочко   Догадка о происхождении «ранней» даты основания Софийского собора в Киеве // Ruthenica. - , 2009. - №0. - c.213 - Повний текст.

Петр Толочко   Товары-станы-колымаги // Ruthenica. - , 2009. - №0. - c.217 - Повний текст.

Алексей Толочко   О судьбе Федоровского монастыря в Киеве в послемонгольское время // Ruthenica. - , 2009. - №0. - c.226 - Повний текст.

Алексей Толочко   Title // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.2 - Повний текст.

Алексей Толочко   Содержание // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.5 - Повний текст.

Алексей Толочко   Предисловие // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.7 - Повний текст.

Алексей Толочко   Как рассказать Правду? // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.12 - Повний текст.

Алексей Толочко   Как читать Правду? // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.14 - Повний текст.

Алексей Толочко   Трудности перевода // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.25 - Повний текст.

Алексей Толочко   Денежная система Краткой Правды // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.35 - Повний текст.

Алексей Толочко   Возвращаясь к исходным фактам // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.39 - Повний текст.

Алексей Толочко   Краткая правда и Пространная правда // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.45 - Повний текст.

Алексей Толочко   Краткая правда и новгородское летописание // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.53 - Повний текст.

Алексей Толочко   «По сей грамоте ходите» // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.56 - Повний текст.

Алексей Толочко   «Исторические» статьи // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.65 - Повний текст.

Алексей Толочко   «Зри!» // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.71 - Повний текст.

Алексей Толочко   Краткая правда и Закон судный людем // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.76 - Повний текст.

Алексей Толочко   Разгадывая головоломку: Краткая правда и Синодальный список Пространной правды // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.87 - Повний текст.

Алексей Толочко   Разгадывая головоломку: Краткая правда и Пространная правда II // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.91 - Повний текст.

Алексей Толочко   Разгадывая головоломку: денежная система Краткой правды II // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.103 - Повний текст.

Алексей Толочко   Разгадывая головоломку: Краткая правда и новгородское летописание II // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.110 - Повний текст.

Алексей Толочко   «И вда имъ волю всю и уставы старыхъ князь» // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.112 - Повний текст.

Алексей Толочко   «По сей грамоте не ходите» // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.113 - Повний текст.

Алексей Толочко   Текст Краткой правды по Академическому списку // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.117 - Повний текст.

Алексей Толочко   Тест Пространной правды по Синодальному списку // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.128 - Повний текст.

Алексей Толочко   Сокращения // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.129 - Повний текст.

Алексей Толочко   Указатель // Ruthenica. Supplementum 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - №2. - c.135 - Повний текст.

Петр Толочко   Редакция Повести временных лет игумена Сильвестра: историческая реальность или ученая фикция? // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. - №7. - c.130 - Повний текст.

Алексей Толочко   Перечитывая приписку Сильвестра 1116 г. // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. - №7. - c.154 - Повний текст.

Петр Толочко   «Полъ търтака Корьсоуньского» // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. - №7. - c.190 - Повний текст.

Алексей Толочко   Тмутороканский болван // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. - №7. - c.193 - Повний текст.

Алексей Толочко   Галицкие приточники // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. - №7. - c.201 - Повний текст.

Алексей Толочко   Два кириллических граффити Константинопольской Софии // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. - №7. - c.209 - Повний текст.

Толочко П. П.   Недужко Ю.В. Тисячоліття хрещення Руси-України. Відзначення світовою громадськістю всесвітньо-історичної події // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2007. - №5. - c.224 - Повний текст.

Петр Толочко   О значении и происхождении летописного слова "сайгат" // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. - №6. - c.356 - Повний текст.

Алексей Толочко   О новгородской «гривне серебра» // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. - №6. - c.359 - Повний текст.

Алексей Толочко   О времени создания Киевского свода "1200г." // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. - №5. - c.87 - Повний текст.

Пётр Толочко   Литовский князь Войшелк в русских летописях // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. - №5. - c.127 - Повний текст.

Алексей Толочко   О заглавии Повести временных лет // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. - №5. - c.251 - Повний текст.

Алексей Толочко   О галицком боярине Жирославе, его венце и убожестве // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. - №5. - c.255 - Повний текст.

Алексей Толочко   Одна заимствованная формула в Галицко-Волынской летописи // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. - №5. - c.257 - Повний текст.

Пётр Толочко   Гадания по псалтыри // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. - №5. - c.259 - Повний текст.

Толочко Пётр   Статья 6731 года Галицко-Волынской летописи и время её написания // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. - №4. - c.53 - Повний текст.

Толочко Алексей   Пририсовки зверей к миниатюрам Радзивиловской летописи и проблема происхождения рукописи // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. - №4. - c.84 - Повний текст.

Толочко Петр   Повесть о походе Игоря Святославича в Ипатьевской летописи // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. - №3. - c.134 - Повний текст.

Толочко Петр   Сказание о начале Печерского монастыря и его автор // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. - №2. - c.125 - Повний текст.

Толочко Алексей   Принимал ли Роман Мстиславич посольство папы Иннокентия III // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. - №2. - c.204 - Повний текст.

Толочко Алексей   Воображенная народность // RUTHENICA. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. - №1. - c.117 - Повний текст.

Толочко О.П.   СИМОНОВ Р.А., ТУРИЛОВ А.А., ЧЕРНЕЦОВ А.В. Древнерусская книжность ( естественнонаучные и сокровенные знания в России ХVІ в., связанные с Иваном Рыковым ). - М.: Изд-во МГАП, 1994. - 168 с.: ил. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1997. - №1. - c.129 - Повний текст.

Толочко О.П.   Про місце смерті Рюрика Ростиславича // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1997. - №5. - c.144

Толочко О. П.   Конституційний проект Романа Мстиславича 1203 p.: спроба джерелознавчого дослідження // Український історичний журнал. - К.: «Наукова думка», 1995. - №6. - c.36 - Повний текст.

Толочко О.П.   Русь: держава і образ держави // Русь: держава і образ держави. - Інститут історії України НАН України, 1994. - №11. - c.37 - Повний текст.

Толочко О.П.   Петро-Акерович - Гаданий митрополит всея Руси // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1990. - №6. - c.54

Толочко О.П.   З приводу скальдичних традицій у творчості Віщого Бояна // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1987. - №8. - c.125

ТОЛОЧКО О.П.   Про походження поземельної форми данини на Русі ІХ–Х ст. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1986. - №8. - c.109

ТОЛОЧКО О.П.   До питання про етнічний склад скандинавів на Русі // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1984. - №7. - c.139

ТОЛОЧКО П.ІІ.   Нестор – літописець Київської Русі // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1981. - №12. - c.31

ТОЛОЧКО П.П.   КОТЛЯР М.Ф. Данило Галицький. – К.: Наук. думка, 1979. – 186 с. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1980. - №3. - c.156

ТОЛОЧКО П.П.   КУЗЬМИН А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 406 с. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1978. - №9. - c.142

Толочко П.П.   АСЄЄВ Ю.С. Архітектура Київської Русі. – К.: Будівельник, 1969. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1970. - №1. - c.153

Толочко П.П.   АСЄЄВ Ю.С. Мистецтво стародавнього Києва. – К.: Мистецтво, 1969. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1970. - №1. - c.153

Толочко П.П.   ТИМОЩУК Б. Північна Буковина – земля слов'янська. – Ужгород: Карпати, 1969. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1970. - №7. - c.149

ТОЛОЧКО П.П.   Наукова сесія радянських і польських істориків [Київ, 1969 p.] // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1969. - №9. - c.154

ТОЛОЧКО П.П.   Політичне становище Киева в період феодальної роздробленості. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1966. - №10. - c.73

ТОЛОЧКО П.П.   Нові розкопки в Києві. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1965. - №9. - c.152

ТОЛОЧКО П.П.   Копирів кінець древнього Києва (ХІІ-ХІІІ ст.).. // Український історичний журнал. - Київ, "Наукова думка", 1963. - №5. - c.117


Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Етичний кодекс ученого України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

Europeana

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

Index Copernicus

EBSCO. Journal & e-Package Services