Інститут історії України НАН України

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ (1936-2016)

АВТОРЕФЕРАТИ. ДИСЕРТАЦІЇ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

НОВИНИ З КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

FaceBook Інститут у FaceBook

RSS-стрічкиRSS
Отримувати новини порталу на e-mail:


Delivered by FeedBurner

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я  • Пам'ятка історіографії – Радянська енциклопедія історії України (РЕІУ) (1969–1972) • Томи ЕІУ на порталі (pdf-формат)

  booЕнциклопедія історії України: Т. 1: А–В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України.– К.: В-во "Наукова думка", 2003. – 688 с.: іл.
  Заванатажити повну версію у форматі PDF
  booЕнциклопедія історії України: Т. 2: Г - Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України.– К.: В-во "Наукова думка", 2004. – 688 с.: іл.
  Заванатажити повну версію у форматі PDF
  booЕнциклопедія історії України: Т. 3: Е - Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України.- К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.
  Заванатажити повну версію у форматі PDF
  booЕнциклопедія історії України: Т. 4: Ка - Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.
  Заванатажити повну версію у форматі PDF
  booЕнциклопедія історії України: Т. 5: Кон – Кю. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во "Наукова думка", 2008. – 568 с. : іл.
  Заванатажити повну версію у форматі PDF
  booЕнциклопедія історії України: Т. 6. Ла - Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.
  Заванатажити повну версію у форматі PDF
  booЕнциклопедія історії України: Т. 7. Мл - О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2010. - 728 с.: іл.
  Заванатажити повну версію у форматі PDF
  booЕнциклопедія історії України: Т. 8. Па - Прик / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2011. - 520 с.: іл.
  Заванатажити повну версію у форматі PDF
  booЕнциклопедія історії України: Т. 9. Прил – С / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2012. - 944 с.: іл.
  Заванатажити повну версію у форматі PDF
  booЕнциклопедія історії України: Т. 10. Т – Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2013. - 784 с.: іл.
  Заванатажити повну версію у форматі PDF


  Від редакційної колегії

  Наприкінці 1980-х рр. в Україні розгорнулася науково-дослідна робота, пов’язана з теоретичним переосмисленням вітчизняної історії, дослідженням її «білих плям», зокрема в радянському минулому, опрацюванням нової періодизації історичного процесу, виявленням належного місця української історії в історії людства. Особлива увага приділялася підготовці документальних збірників, вивченню історіографічної спадщини XIX — початку XX ст., розвитку занедбаних у недавньому минулому спеціальних історичних дисциплін.

  У середині 1990-х – на початку 2000-х років у творчому доробку Інституту історії України НАН України з’явилася низка синтетичних новаторських праць, серед них – навчальний посібник за редакцією В. Смолія «Історія України: нове бачення» (1995—1996; у доопрацьованому варіанті виходив у 1997, 2000, 2002), колективні монографії: «Україна: утвердження незалежної держави. 1991—2001» (2001); «Нариси з історії дипломатії України» (2001); «Політичний терор і тероризм в Україні. XIX—XX ст. Історичні нариси» (2002); «Голод 1932—1933 рр. в Україні: причини та наслідки» (2003) й ін. Важливими узагальнюючими роботами стали 15-томне видання «Україна крізь віки» (відп. редактор В.Смолій) і 3-томне видання «Давня історія України» (відп. редактор П.Толочко).

  На особливу увагу заслуговують археографічні праці, що вийшли в Україні й Росії з кінця 1980-х рр. Зокрема, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України перевидав класичну спадщину національної історіографії кінця 19 — початку 20 ст., а також багато праць істориків, створених за межами України. Чимало публікацій з найбільш дискусійних проблем історичної науки на рахунку Інституту історії України НАН України, Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Фундаментальні збірники документів нині видані майже з усіх питань, що донедавна були маловивченими.

  Плідна робота істориків упродовж останніх півтора десятиліття створила належне підґрунтя для докорінного переосмислення концепції вітчизняної історії, подолання стереотипів і міфологем радянської доби.

  У цьому контексті виникла цілком логічна ідея підсумувати новітні здобутки національної історіографії і зробити їх загальнодоступними у вигляді синтетичного енциклопедичного видання з історії України.

  У червні 1997 р. Президія Національної академії наук України ухвалила постанову про підготовку багатотомної «Енциклопедії історії України» (ЕІУ).

  Зрозуміло, що праці енциклопедичного характеру з історії України, створені до 1991 р., містять значний обсяг важливої інформації і, без сумніву, залишаються вагомим досягненням історичної науки. Водночас їхнє значення як інформаційного ресурсу в сучасних умовах істотно понижується через політичну заангажованість, зумовлену догмами і стереотипами комуністичної доби. Особливо глибоких фальсифікацій зазнала історія українського народу (причому різних епох та періодів). Щодо опису й аналізу минулого українських земель, які свого часу не входили до складу УРСР, то в енциклопедіях для них раніше майже не знаходилося місця. Спотворювалися реальні (науково обґрунтовані) пропорції щодо висвітлення історичних епох. Так, більше половини усіх статей Радянської енциклопедії історії України (1969–1972) присвячувалось періодові після 1917 р.

  Під час роботи над словником ЕІУ було визначено вагомість подій, персоналій, окремих фактів, ретельно відібрано гасла, створено «дерево гасел», яке допомогло орієнтуватися щодо обсягу статей, їх логічної підпорядкованості та взаємопов’язаності. Робота над словником триває й нині і буде продовжуватися до виходу в світ останнього тому.

  Редакційна колегія керувалася певними критеріями у відборі персоналій. Так, при відборі вчених-істориків головним був не формальний критерій (напр., наявність докторського ступеня), а факт лідерства в певній галузі історичної науки. Статті про вчених інших галузей знань, а також про діячів культури та мистецтва включалися до ЕІУ у тих випадках, коли творчі здобутки цих фахівців сягали рівня національного надбання. Зрозуміло, що такі критерії до певної міри є умовними.

  Формуючи словник ЕІУ, редколегія прагнула представити всі історичні області України, а також охарактеризувати життя українців у Росії, Польщі, Румунії, Словаччині, США, Канаді та інших державах. Гасла ЕІУ дають уявлення і про життя національних меншин в Україні.

  До роботи над ЕІУ залучено бл. 1000 авторів. Основний кістяк авторського колективу — це працівники установ НАН України гуманітарного профілю.

  Редакційна колегія прагнула, щоб ЕІУ була цікавою й інформативною, враховувала останні здобутки історичної науки. Поряд із статтями з історії України у ній публікуються загальнотеоретичні матеріали, які висвітлюють сучасні досягнення світової історіографії та політології, а також подаються відомості про окремих визначних людей планети та найвпливовіші міжнародні організації.

  Редакційна колегія свідома того, що будь яке друковане довідкове видання, в силу своєї закінченості і, відповідно, незмінності, не відповідає швидким змінам, що характеризують сучасний український науковий гуманітарний простір. Сподіваємося, що електронний формат видання дозволить не лише якнайширше розповсюдити даний інтелектуальний продукт, але й з часом витворити цілком новий довідковий інформаційний ресурс, який може оперативно коригуватися і доповнюватися відповідно до новітніх наукових знахідок, відкриттів, ідей, концепцій тощо.

  Автори проекту розуміють також, що до виходу друком усіх томів Енциклопедії неможливе створення повноцінного електронного інформаційного продукту. Так само незавершеним є програмне та художнє забезпечення електронного проекту. Але роботу вже розпочато, і найближчими роками, ми віримо, нам вдасться завершити створення першої повноцінної “живої” електронної Енциклопедії історії України.


  Вікіпедія
  ВІКІДЖЕРЕЛА
  ВИКИТЕКА
  Енциклопедія українознавства
  The Internet Encyclopedia of Ukraine
  Енциклопедія УСЕ
  Українська енциклопедія
  Малий словник історії України
  Довідник з історії України: e-версія
  Ілюстрована енциклопедія історії України
  Енциклопедія українського козацтва
  Енциклопедія Києва
  Гасла до енциклопедії Львова
  Гасла до енциклопедії НТШ
  Острозька академія:
  енциклопедичне видання
  КАМ’ЯНЕЦЬ І КАМ’ЯНЕЧЧИНА
  ВІД А ДО Я
  Українці в Сполученому Королівстві
  Інтернет-енциклопедія
  Поп Иван
  Энциклопедия Подкарпатской Руси
  Україна в міжнародних відносинах Енциклопедичний словник-довідник
  Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР
  Квазіенциклопедія ОУН-УПА
  Электронная историческая энциклопедия
  Николаевская область
  slounik.org: беларускія слоўнікі і энцыкляпэдыі
  Беларускія слоўнікі і энцыкляпэдыі
  Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich
  Slownik Staropolski
  Советская историческая энциклопедия
  Holocaust Encyclopedia
  Енциклопедiя полiтичної думки
  Юридична енциклопедія
  Юридична енциклопедія
  Енциклопедія української літератури
  Енциклопедія пам’яток
  Україна XIII–XVIII ст. :
  Eнциклопедичний бібліографічний довідник
  100 видатних імен України
  Енциклопедичний словник-довідник з туризму
  Энциклопедия культур
  Українська Радянська Енциклопедія
  Encyklopedia
  PWN
  Мир
  энциклопедий
  Большая
  советская
  энциклопедия
  Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
  academic.ru
  Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
  RUBRICON.COM
  Енциклопедія постмодернізму
  Encyklopedia PWN
  Большая военная энциклопедия
  Электронная энциклопедия "История университета в биографиях и портретах
  [Таврійський національний
  університет ім. В.І.Вернадського]
  Енциклопедія Трипільської цивілізації
  Шевченківська енциклопедія
  Живая филокартическая энциклопедия
  Новая философская энциклопедия
  Енциклопедія Української діаспори
  The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
  Велика українська енциклопедія


  Етичний кодекс
  членів Фулбрайтівського
  товариства України

  Етичний кодекс ученого України

  Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
  (переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

  European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
  (переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

  L`association Liberté pour l`histoire
  (переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

  Міжнародний комітет
  історичних наук (ICHS)

  Універсальна декларація архівів

  Підтримати

  Principles of Access to Archives
  Adopted by International Council on Archives
  Annual General Meeting on August 24, 2012
  Internet Encyclopedia Of Ukraine
  The Internet Encyclopedia
  of Ukraine

  Український історичний
  портал
  Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
  ІЗБОРНИК:
  Історія України IX-XVIII ст.
  Першоджерела та інтерпретації

  Web-бібліографія старої України.1240–1800

  Європейська бібліотека:
  Ресурси 47 національних бібліотек

  Портал Ukrainica

  VIFAOST
  Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

  Історія та гуманітарні дисципліни

  "Міста та села України"
  Багатотомне енциклопедичне видання

  Фонд «Osrodka KARTA»

  Портал
  «Уроки истории»

  EuroDocs: Online Sources
  for European History

  Europeana

  "Відлуння віків"

  The History Network for Young Europeans

  Military Ukraine
  Воєнно-історичний форум

  Історія цивілізацій

  "Історична правда"

  Україна Incognita:
  Історичний веб-проект

  "Український воєнно-історичний портал"

  Історія:
  Сумський історичний портал

  Historians.in.ua

  КРИТИКА
  простір незалежної думки

  История городов и сел

  Фото-Планета.
  Фотографії міст,
  селищ, сіл.
  Україна

  АРГУМЕНТ:
  История

  Старожитності

  CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

  Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

  Slavic
  Humanities Index

  Index Copernicus

  EBSCO. Journal & e-Package Services